Idiomy ze słowem palec

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Angielskie tłumaczenia 10 polskich kolokacji z rzeczownikiem palec„.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Niniejsza minilekcja przedstawia angielskie odpowiedniki niektórych polskich kolokacji ze słowem palec, np. nie kiwnąć palcem, chodzić na paluszkach, sam jak palec itp.

Ta karta pracy pomoże Ci utrwalić 10 związków frazeologicznych.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do wpisu ” Angielskie tłumaczenia 10 polskich kolokacji z rzeczownikiem palec„.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– lista 10 związków frazeologicznych
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe)
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– 10 polskich zwrotów ze słowem palec i ich angielskie odpowiedniki,
– dwa ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne  (uzupełnianie luk oraz tłumaczenie fragmentów zdań),
– ćwiczenie komunikacyjne (podanie zdań własnego pomysłu)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (tłumaczenie polskiego fragmentu podanego w nawiasie na język angielski).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie nowych zwrotów i wyrażeń w samodzielnej wypowiedzi jednozdaniowej

Poziom: B2 / C1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.