Dzisiaj kilka zwrotów z branży IT. Być może nie tylko utrwalisz omawiane słownictwo, ale także poznasz nowe słowa. LOIP angielski online.

Słownictwo z branży IT

Dzisiaj kilka zwrotów z branży IT. Być może nie tylko utrwalisz omawiane słownictwo, ale także poznasz nowe słowa.

czasownik + rzeczownik

design – projektować
We are designing a voice recognition system.
develop – opracowywać, tworzyć
The company is developing new anti-virus software.
launch / open / close – odpalić / otworzyć / zamknąć
Double-click on an icon to launch an application.
install – instalować
We’ve installed new anti-virus software.
uninstall – odinstalować
He uninstalled the application.
use – używać
Several companies have already begun using the software.
run – uruchamiać
You can run several applications at the same time.
update – aktualizować
We are updating our system.
upgrade – instalować nową wersję, modernizować
I had to upgrade my anti-virus software to protect my computer from the newer threats.
support – wspierać
I don’t think they support that version of the program anymore.

PODSUMOWANIE

Dzisiaj kilka zwrotów z branży IT.  Czasowniki, które występują z takimi rzeczownikami jak system, aplikacja czy oprogramowanie. LOIP angielski online

ODTWÓRZ NAGRANIE

rzeczownik + czasownik

require – wymagać
This program requires at least 1 GB of system memory to run.
run on – obsługiwać (działać na)
The software will run on any PC.
work – działać
He’ll try to explain how the system works .
run – pracować
His job was to ensure the company’s IT system ran smoothly.
crash – padać, wysypać się
I lost half a morning’s work when the program crashed.
hang – zawieszać się
The program has a bug that can hang the system.

PODSUMOWANIE

Dzisiaj kilka zwrotów  z branży IT.  Czasowniki, które występują z takimi rzeczownikami jak system, aplikacja czy oprogramowanie. LOIP angielski online.

ODTWÓRZ NAGRANIE

Sprawdź, czy poprawnie mówisz o dedykowanym oprogramowywaniu i dedykowanych serwerach.