Znając różnicę miedzy under i below jesteśmy w stanie trafnie użyć odpowiedniego przyimka. Under i below odpowiadają polskiemu pod lub poniżej. EFL Angielski z LOIP.

Under i below, czyli pod i poniżej

Znając różnicę miedzy under i below jesteśmy w stanie trafnie użyć odpowiedniego przyimka.

W języku polskim under i below oznaczają pod lub poniżej. Kluczową rolę odgrywa kontekst i znaczenie danego wyrażenia.

UNDER & BELOW = POD

Under i below odpowiadają polskiemu pod.
Poznajmy różnice między tymi dwoma przyimkami.

UNDER = POD

poniżej danej rzeczy
(która często nie tylko osłania / okrywa, ale również przylega,
czyli pozostaje w bezpośrednim kontakcie z czymś)

She put the letter under the pillow.
(Włożyła list pod poduszkę).

UNDER = POD

poniżej danej rzeczy
(po linii prostej)
Write your name under your picture.
(Zapisz swoje imię pod obrazkiem).

BELOW = POD

poniżej danej rzeczy
(niekoniecznie po linii prostej)
I could hear voices below my window.
(Słyszałem głosy pod moim oknem).

UNDER & BELOW = PONIŻEJ

Under i below odpowiadają polskiemu poniżej.

UNDER = PONIŻEJ

mniej niż podana ilość lub liczba
(np. wiek, cena, liczba, ilość)

This toy is not suitable for children under five.
(Ta zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej piątego roku życia).

BELOW = PONIŻEJ

poniżej poziomu
(wartość często występuje na osi pionowej, np. temperatura, wzrost)

The temperature is 5 degrees below zero.
(Temperatura wynosi 5 stopni poniżej zera).

Poczytaj o przyimkach z czasownikiem GO