Liczba wpisów: 3
Dzisiaj przyjrzymy się nazwom państw lub organizacji, w których mamy liczbę mnogą. Dowiemy cię co nieco o związku zgody. LOIP angielski online.

The USA: is czy are?

Dzisiaj przyjrzymy się nazwom państw lub organizacji, w których mamy liczbę mnogą( np. Stany Zjednoczone) i sprawdzimy, czy mamy zgodę w związku głównym.