Advice czy advise? Practice czy practise? Która pisownia jest poprawna? Sprawdź, na czym polega różnica. EFL Angielski z LOIP.

Advice czy advise? Practice czy practise?

Czy wiesz, kiedy należy napisać advice, a kiedy advise? Czy wymowa tych słów jest taka sama?
Poniżej przyjrzymy się tej i innym parom wyrazów zakończonych na -ce i -se.

RZECZOWNIK = CZASOWNIK

Oto homonimy, czyli wyrazy, które mają taką samą wymowę i pisownię, ale różnią się znaczeniem oraz funkcją jako części mowy.
PROMISEprɒmɪs]
obietnica || obecać
SURPRISE [səˈpraɪz]
niespodzianka || zadziwić
EXERCISE [ˈeksəsaɪz]
ćwiczenie || ćwiczyć
MERCHANDISE [ˈmɜːtʃəndaɪz, -daɪs ]
towar || handlować
LICENSE (Am.E) / LICENCE (Br.E) [ˈlaɪsəns]
licencja || licencjonować
SERVICE [ˈsɜːvɪs]
obsługa || obsługiwać
PREJUDICE [ˈpredʒədɪs]
uprzedzenie || uprzedzać się
SACRIFICE [ˈsækrəfaɪs]
poświęcenie || poświęcić
PRACTICE (Am.E) [ˈpræktɪs]
ćwiczenie || ćwiczyć

RZECZOWNIK ≠ CZASOWNIK

Oto wyrazy, które różnią się znaczeniem, pisownią, a czasem i wymową.

ADVICE [ədˈvaɪs]
rada
ADVISE [ədˈvaɪz]
radzić
PRACTICE [ˈpræktɪs]
ćwiczenie
PRACTISE (Br.E) [ˈpræktɪs]
ćwiczyć

Tutaj wpis poświęcony homonimom – homonimy, homofony i homogramy