Zabawna historyjka 52

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy konstrukcje. Tym razem trochę czarnego humoru. Przy okazji przypomnę co nieco o czasowniku modalnym may.

SŁOWNICTWO

CALL – dzwonić
PHYSIOTHERAPY CENTRE – centrum fizjoterapii
MAKE AN APPOINTMENT – umówić się na wizytę
ON BEHALF OF – w czyimś imieniu
TREATMENT – leczenie, kuracja, zabieg
AFTER – po
HIP – biodro
SURGERY – operacja
THERE’S – jest
SLOT – okienko, wolne miejsce
IN THE MORNING – rano
OCTOBER – październik
RECEPTIONIST – recepcjonistka
A YEAR FROM NOW – za rok
MAY BE – może być (coś jest możliwe)
DEAD – martwy
BY THEN – do tego czasu
REMARK – zauważyć
IN THIS CASE – w tej sytuacji
USE – używać
PENCIL – ołówek

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 39 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki:
She may be dead by then.
(Do tego czasu może już nie żyć).

Tutaj may wyraża możliwość – coś może się zdarzyć. Sprawdź, czy znasz poniżej omówione informacje na temat tego czasownika modalnego.

Cechy czasownika modalnego

1. May ma jednakową formę dla wszystkich osób, tj.: I may, he may etc.
2. May występuje z formą podstawową czasownika (np. be, have, see), np. :
I may be late.
3. May występuje z not, np. I may not be there.
Uwaga: may not nie ma formy skróconej (mayn’t).
4. May występuje przed podmiotem tylko w pytaniach o pozwolenie, np. May I help you?

Zastosowanie 1

Zwroty z may wyrażają możliwość, prawdopodobieństwo.

▸ Zdanie twierdzące: She may be dead by then.
(Do tego czasu może już nie żyć).

▸ Zdanie przeczące: She may not like it.
(Może jej się to nie spodobać).

▸ W pytaniach o prawdopodobieństwo stosujemy wyrażenie be likely, np.
Is it likely to rain today? (May it rain today?)
(Czy dzisiaj może padać?)

Zastosowanie 1

Zwroty z may wyrażają pozwolenie i mają oficjalny wydźwięk.

▸ Zdanie twierdzące: Students may wear make-up.
(Uczniowie mogą nosić makijaż).
▸ Zdanie przeczące: Students may not wear make-up.
(Uczniowie nie mogą nosić makijażu).
▸ Zdanie pytające: May I wear make-up?
(Czy mogę się malować?)

Yes, you may.

(Tak możesz).
No, you may not.

(Nie, nie możesz).

Kiedy maybe, a kiedy may be?

Maybe (być może) to przysłówek:
Maybe he will be at the party.
(Być może będzie na imprezie).

May be to czasownik modalny may z czasownikiem być.
He may be at the party.
(Może być na imprezie. – Ma na to pozwolenie lub jest taka dopuszczalność).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.