Poznaj konstrukcje, w których stosujemy przysłówki such & so ( taki, taka tak itp.) Angielski z LOIP

Przysłówki SUCH i SO

Dzisiaj chciałabym przypomnieć konstrukcje, w których stosujemy przysłówki SUCH i SO.

Konstrukcje z SUCH

SUCH + (przymiotnik) + rzeczownik
He is such a baby! (On jest takim dzieckiem!)
It’s such a long way from here. (To taka długa droga).
W tej konstrukcji przymiotnik nie jest obowiązkowy.

Konstrukcje z SO

1. SO + przysłówek
He talks so slowly! (On tak wolno mówi).

2. SO + przymiotnik
He is so patient. (On jest taki cierpliwy).

3. SO + MUCH / MANY + (rzeczownik)
We’ve got so much to do. (Mamy tak wiele do zrobienia).
I’ve never seen so many people here before! (Nigdy wcześniej nie widziałem tu tylu ludzi!)
W tej konstrukcji stosujemy SO, nawet jeśli występuje rzeczownik.

4. SO + LITTLE / FEW + (rzeczownik)
I’ve got so little time. (Mam tak mało czasu).
So many tasks, so few hands. (Tak wiele zadań,tak mało rąk).
W tej konstrukcji stosujemy SO, nawet jeśli występuje rzeczownik.

5. SO + przymiotnik + a /an + rzeczownik (tylko z policzalnymi)
It was so warm a day that I could hardly work. (język literatury)
It was such a warm day that I could hardly work. (język standardowy)

Oto konstrukcje, w których mamy przysłówek SO. Poznaj inne konstrukcje, w których występują przysłówki SUCH i SO. Angielski z LOIP.

 

MINILEKCJA NA WESOŁO

W cyklu “Pół żartem, pół serio” mamy Zabawną historyjkę 76, w której wykorzystałam autentyczny materiał (joke) w celu przypomnienia tego zagadnienia gramatycznego. Dzięki takiej minilekcji z anegdotką możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa czy formy. Natomiast załączona karta pracy pozwoli nam zweryfikować nabytą wiedzę.

Oto inny wpis, w którym znajdziemy informacje na temat przysłówków:
 np. hard i hardly