W angielskim mamy WHAT w pytaniach o nazwy, imiona itp. Sprawdź, czy poprawnie zadajesz tego typu pytania. Angielski z LOIP.

WHAT w pytaniach o nazwy, imiona

Dzisiaj krótki wpis „ku przestrodze”.

UWAGA!
Pytania o nazwy i imiona w języku angielskim wymagają zastosowania słowa WHAT,
a nie HOW.

What is it called?
Jak to się nazywa?

Spójrzmy na kilka zwrotów, które stosujemy nadając lub podając nazwy.

NAZYWAĆ (coś lub kogoś)

NAME (czasownik)
nadajemy określone imię lub nazwę
We named our daughter Sarah.
(Nazwaliśmy naszą córkę Sarah.)
What did you name your daughter?
(Jak nazwaliście swoją córkę?)

CALL (czasowonik)
mówiąc o czymś lub o kimś używamy określonego słowa (nazwy, miana, imienia lub epitetu), uznając je za odpowiednie określenie
Are you calling me a liar?
(Czy nazywasz mnie kłamcą?)

My name’s Virginia, but my friends call me Ginny.
(Nazywam się Virginia, ale moi przyjaciele nazywają / mówią na mnie Ginny.)
What are you going to call the new puppy?
(Jak nazwiesz nowego szczeniaka?)

NAZYWAĆ SIĘ 

BE CALLED
coś / ktoś nosi nazwę, miano lub epitet
Our son is called Matthew.
(Nasz syn nazywa się Matthew.)

NAME (rzeczownik) + BE
ktoś ma jakieś imię lub nazwisko
Her name is Mandy Wilson.
(Nazywa się Mandy Wilson.)

Poczytaj więcej o pytaniach, w których
WHAT oznacza JAK.