Sprawdż, kiedy wyrażenie "wykonane / zrobione z" to made from, made of lub made out of. EFL Angielski z LOIP.

Made from, made of i inne

Wyrażenie „zrobione / wykonane z” ma kilka angielskich odpowiedników. Są nimi: made from, made of, made out of oraz made with. Przypomnę, kiedy stosujemy który przyimek. Otóż, materiał nam go podpowie. Kluczowe jest to, czy materiał jest rozpoznawalny czy nie.

MATERIAŁ NIEROZPOZNAWALNY

Użyty materiał został całkowicie przetworzony i nie można go rozpoznać.

MADE FROM

(zrobione z nierozpoznawalnego materiału)

Paper is made from wood. Papier jest zrobiony z drewna.
The wine is made from blackberries. To wino jest zrobione z czarnych porzeczek.

Tutaj nie jesteśmy w stanie dostrzec drewna ani czarnych porzeczek.

MATERIAŁ ROZPOZNAWALNY

Użyty materiał nie został całkowicie zmieniony i nadal można go rozpoznać.

MADE OF 

(zrobione z rozpoznawalnego materiału)

Books are made of paper. Książki są wykonane z papieru.
This table is made of wood. Ten stół wykonany jest z drewna.
This ring is made of gold. Ten pierścionek jest wykonany ze złota.
These shoes are made of leather. Te buty są wykonane ze skóry.

Papier, drewno, złoto czy skóra to materiały, które czasami już tylko specjalista rozpozna. Nadal jednak są to materiały rozpoznawalne.

MADE OUT OF

(materiał to produkt, który został przekształcony z jednej rzeczy w drugą)

They had tents made out of old blankets. Mieli namioty zrobione ze starych koców.
This shelf is made out of an old ladder. Ta półka wykonana jest ze starej drabiny.

MADE WITH

(wspomniany materiał to tylko jeden z wykorzystanych składników, ale, z jakiegoś powodu,  wyróżniony)

This dish is made with beef. To danie jest przygotowane z wołowiny.
The chicken broth is made with a bouillon cube. Ten rosół przygotowany jest z kostki bulionowej.

Tutaj kolejny wpis poświęcony wyrażeniom przyimkowym, tym razem przyimek ruchu Z – nie zawsze FROM.