Polski przyimek z to nie zawsze from

Przyimek ruchu Z to nie zawsze FROM

Dzisiaj chciałabym przybliżyć przyimek ruchu Z tworzący wyrażenia przyimkowe, tj. Z + rzeczownik.
Otóż polski przyimek Z ma kilka angielskich odpowiedników.
Pary przeciwstawnych przyimków pomogą nam wyłapać różnice pomiędzy from, off i out of.

TO – FROM

1. TO (do) – FROM (z – oddalając od czegoś)

He went to Paris. He came back from Paris.

ON – OFF

2. ON (na) – OFF ( z – opuszczając górną powierzchnię czegoś)

Put it on the table. Take it off the table.

IN / INO – OUT OF

3. IN/ INTO (do) – OUT OF ( z – wyjmując ze środka czegoś)

Put it into the fridge. Take it out of the fridge.

Spójrzmy na różnicę pomiędzy IN i INTO:

1. IN (w) określa położenie (brak ruchu) np. She is in the bedroom.
2. INTO (do) określa kierunek (jest ruch) np. She ran into the bedroom.
Po niektórych czasownikach (np. throw, jump, push, put) możemy używać zarówno in jak i into.

Przyimek ruchu Z to nie zawsze FROM - czasami to OFF lub OUT OF

Chcesz poczytać więcej o przyimkach? Sprawdź wpis o czasowniku GO i jego przyimkach.