Liczba wpisów: 16

Tablice gramatyczne – zdania warunkowe typu 0, I, II

Seria „Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej”  pozwoli nauczycielom (jak i rodzicom) łatwo sprawdzić i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu materiału obowiązującego dla danej klasy szkoły podstawowej.

Materiał sprawdzi się również w nauce samodzielnej, ponieważ w skład każdego zestawu wchodzą tablice gramatyczne, karty z ćwiczeniami oraz klucz z odpowiedziami.

Zestaw 4 minilekcji „Okresy warunkowe na wesoło”

Oferowany zestaw składa się z 4 minilekcji, w których omawiane są okresy warunkowe.

W pakiecie taniej – rabat 50%

Pół żartem, pół serio – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów (jokes).

Załączone karty z ćwiczeniami pomogą utrwalić nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

Zestaw 12 minilekcji z cyklu „Tablice gramatyczne E8”

Oto pakiet 12 produktów, które można nabyć również osobno.

🏷️ Tablice gramatyczne – to be w czasie teraźniejszym (E8)  (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – have got (E8) (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – czas present simple (E8) (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – czas present continuous (E8) (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – czas present perfect simple (E8) (A2)
🏷️ Tablice gramatyczne – was/were (to be w czasie przeszłym) (E8) (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – czas past simple (E8) (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – czas past continuous (E8) (A2)
🏷️ Tablice gramatyczne – be going to (E8) (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – have to (E8) (A1)
🏷️ Tablice gramatyczne – strona bierna (czasy proste) (E8) (B1)
🏷️ Tablice gramatyczne – zdania warunkowe O, I i II (E8) (A2 /B1)


Poznaj przykładowe karty z tego pakietu – 🆓 SAMPLE


Sprawdź, jak ja wykorzystuję ten materiał na swoich lekcjach (przy użyciu Google Jamboard).

 

Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej

Seria “Tablice gramatyczne z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej” przeznaczona jest dla klas 4-8. Myślą przewodnią było stworzenie narzędzia, które pomoże nauczycielom, jak i rodzicom, łatwo zweryfikować i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu podstawy programowej dla danej klasy na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII).

Zabawna historyjka 66 (third conditional)

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 66„, w którym przyglądamy się trzeciemu okresowi warunkowemu (the third conditional). Sprawdź, czy pamiętasz, jak „gdybamy o przeszłości”.

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić  nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów (jokes).

Zabawna historyjka 121 (mixed conditionals)

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 121„, w którym omówione zostały konstrukcje mieszanych okresów warunkowych (mixed conditionals).

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci przećwiczyć nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych treści (jokes).

Zabawna historyjka 97 (first conditional)

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zabawna historyjka 97„, w którym przyglądamy się pierwszemu okresowi warunkowemu (the first conditional). Przypominamy sobie oficjalną formę próśb z wykorzystaniem zdań warunkowych tego typu (np. If you’ll excuse me.)

Załączona karta z ćwiczeniami pomoże Ci utrwalić  nie tylko omawiane zagadnienie, ale także nowo poznane słownictwo.

„Pół żartem, pół serio” – nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów (jokes).