Tablice gramatyczne – have to (E8)

Tematyka

Klasa

, ,

Poziom

Seria „Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej”  pozwoli nauczycielom (jak i rodzicom) łatwo sprawdzić i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu materiału obowiązującego dla danej klasy szkoły podstawowej.

Materiał sprawdzi się również w nauce samodzielnej, ponieważ w skład każdego zestawu wchodzą tablice gramatyczne, karty z ćwiczeniami oraz klucz z odpowiedziami.

Opis

„Tablice gramatyczne dla uczniów szkoły podstawowej” to seria atrakcyjnych kart, które pomogą  nauczycielom, jak i rodzicom, szybko zweryfikować i usystematyzować wiedzę swoich podopiecznych z zakresu materiału obowiązującego dla danej klasy szkoły podstawowej.

Oto jeden z zestawów opracowanych dla uczniów  klas 6, 7 i 8.

W skład zestawu wchodzi 5 plików PDF:
– karta pracy z ćwiczeniami (budowanie różnych typów zdań z have to / has to);
– karta pracy z tymi samymi ćwiczeniami w pliku do wypełnienia (fillable PDF);
– karta z odpowiedziami (przydatna do samodzielnego sprawdzenia);
– zestawienie zdań (twierdzących, przeczących, pytających, krótkich odpowiedzi) z have to / has to;
– karta pracy z ćwiczeniem (tworzenie zdań własnego pomysłu) przeznaczona na zajęcia w parach lub małych grupach.

Format: pliki PDF
Rozmiar: A4*

Zestaw idealnie sprawdzi się na zajęciach powtórkowych, sprawdzających stopień opanowania konstrukcji have to.

* Wymiary pliku gotowego do druku (przy 300 DPI): 2480 px × 3508 px