Sprawdx, czy poprawnie tworzysz pytania o podmiot. EFL Angielski z LOIP.

Pytanie o podmiot (subject question)

Dzisiaj chciałabym przypomnieć, jak tworzymy pytanie o podmiot, które ma szyk taki jak twierdzenie lub przeczenie. Tworząc ten rodzaj pytań nie stosujemy inwersji, tj. szyku przestawnego z wykorzystaniem słówka pomocniczego, tzw. operatora.

CO TO JEST PODMIOT?

Shakespeare napisał Hamleta.
Shakespeare = podmiot
Podmiotem jest często wykonawca czynności.

W języku polskim podmiot wyrażony jest mianownikiem (kto? co?), stąd pytania o podmiot będą miały te właśnie słówka pytające, tj. kto …? co …?

PYTANIE O PODMIOT

Shakespeare napisał Hamleta.
Kto napisał Hamleta?
Shakespeare.

Tak samo w angielskim:
Shakespeare wrote Hamlet.
Who wrote Hamlet?

Shakespeare.

Jak widzimy, w pytaniach o podmiot wystarczy zastąpić ów podmiot słowem pytającym, tj. Kto …? lub Co …?

DLACZEGO CZASAMI MAMY PROBLEM?

Otóż w języku polskim słówko pytające co? charakteryzuje nie tylko mianownik (kto? co?), ale również biernik (kogo? co?). Dlatego nieraz musimy zastanowić się, czy w danym kontekście pytamy o podmiot czy o dopełnienie.
Oto przykład zdania, w którym możemy zapytać o podmiot lub o dopełnienie, rozpoczynając oba pytania słówkiem Co …?

This ATM has a malfunction.
Ten bankomat (co?) ma awarię (co?).

PYTANIE O PODMIOT
(subject question)

This ATM has a malfunction.

What has a malfunction?
This ATM.

szyk taki jak w twierdzeniu,
tj. brak inwersji oraz brak operatora

PYTANIE O DOPEŁNIENIE
(object question)

This ATM has a malfunction.

What does this ATM have?
A malfunction.

szyk taki jak w pytaniu,
tj. inwersja z operatorem


Doskonalisz gramatykę? Sprawdź wpis na temat słówka pytającego WHAT? w pytaniu o imię czy nazwę.