Oto kolejna minilekcja z anegdotką. Przypomnimy sobie tworzenie imiesłowu przymiotnikowego czynnego (PRESENT PARTICIPLE) odnoszącego się do wykonawcy czynności np.czytający, siedzący. Pełna lekcja dostępna na blogu. Zapraszam :)

Zabawna historyjka 13

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj minilekcja z czarnym humorem. Tym razem przypomnimy sobie tworzenie imiesłowu przymiotnikowego czynnego (PRESENT PARTICIPLE) odnoszącego się do wykonawcy czynności np. czytający, siedzący itp.

SŁOWNICTWO

SERIAL KILLER – seryjny zabójca
SIT – siedzieć
ELECTRIC* CHAIR – krzesło elektryczne
BE ABOUT TO do sth – mieć właśnie coś zrobić
EXECUTE – stracić (skazańca)
ANY – jakieś (w pytaniach)
LAST – ostatni
REQUEST – prośba, życzenie
ASK – pytać
CHAPLAIN – kapelan
REPLY – odpowiadać (słowami – ustnie lub pisemnie)
MURDERER – morderca
HOLD – trzymać
HAND – ręka
* electric = na prąd
  electrical = związany z prądem, elektryką lub elektrycznością

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim mamy imiesłów przymiotnikowy czynny (PRESENT PARTICIPLE).

W polskim ma on zakończenie -ącynp. czytający, siedzący itp.

W angielskim ma on formę czasownika z końcówką -ing (np. reading, sitting).

Spójrzmy na zdanie z tekstu:

A serial killer, sitting in the electric chair, is about to be executed.
(Seryjny morderca, siedzący na krześle elektrycznym, ma właśnie zostać stracony).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.