Liczba wpisów: 2
Poznaj konstrukcje, w których stosujemy przysłówki such & so ( taki, taka tak itp.) Angielski z LOIP

Przysłówki SUCH i SO

Poznaj konstrukcje, w których stosujemy przysłówki SUCH i SO ( taki, taka, tak itp), np. He is such a baby! (On jest takim dzieckiem!) lub He is so patient. (On jest taki cierpliwy).