WOULD RATHER (WOULD SOONER) konstrukcja podobna do polskiej WOLAŁBYM (raczej) angieslki z Loip

WOULD RATHER (inaczej WOULD SOONER)

Spójrzmy, jak podobna jest konstrukcja WOULD RATHER (inaczej WOULD SOONER) do jej polskiego odpowiednika, tj. WOLAŁBYM (RACZEJ).

ZDANIA TWIERDZĄCE

1. zdanie pojedyncze

Hannah wolałaby (raczej) zostać w domu. – Hannah would rather stay at home.
Tom wolałby (raczej) iść do kina. – Tom would rather go to the cinema.

Tutaj podmiot zdania (tj. Hannah Tom) opowiada się za wspomnianą czynnością
Bezokolicznik (ściślej bezokolicznik bazowy) pojawia się zarówno w języku polskim, jak i angielskim: 
zostać
stay   
iść go

2. zdanie złożone

Hannah wolałaby, aby Steve został w domu. – Hannah would rather Steve stayed at home.
Tom wolałby, aby Adam poszedł do kina. – Tom would rather Adam went to the cinema.

Tutaj podmiot zdania nadrzędnego (tj. Hannah Tom) wyraża swoje życzenia wobec innej osoby, która jest podmiotem zdania podrzędnego (tj. Steve Adam).
Forma czasu przeszłego pojawia się zarówno w języku polskim, jak i angielskim (tutaj mamy czas Past Simple):
Steve został – Steve stayed
Adam poszedł – Adam went

ZDANIA PRZECZĄCE

1. zdanie pojedyncze

Hannah wolałabym nie zostawać w domu. – Hannah would rather not  stay at home.
Tom wolałby nie iść do kina. – Tom would rather not go to the cinema.

2. zdanie złożone

Hannah wolałabym, aby Steve nie zostawał w domu. – Hannah would rather Steve didn’t stay at home.
Tom wolałby, aby Adam nie szedł do kina. – Tom would rather Adam didn’t go to the cinema.

SPÓJNIK NIŻ (THAN)

Konstrukcja WOULD RATHER (inaczej WOULD SOONER) często występuje ze spójnikiem NIŻ. Mamy wtedy podaną alternatywę i wskazaną preferowaną opcję (tj. pierwszą na niekorzyść drugiej). W języku angielskim jest to spójnik THAN np.

I would rather go out than stay in. – Wolałabym raczej wyjść niż zostać w domu.

 Sprawdź, czy poprawnie stosujesz przyimki w pytaniach.