"Pół żartem pół serio" to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes). Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy utrwalić znajomość imiesłowu przysłówkowego uprzedniego (PERFECT PARTICIPLE). Zapraszam na www.loip.pl. EFL Angielski z LOIP.

Zabawna historyjka 6

„Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie tworzenie imiesłowu przysłówkowego uprzedniego (PERFECT PARTICIPLE) oznaczającego czynność wcześniejszą, np. przeczytawszy, zjadłszy.

SŁOWNICTWO

END – koniec
FINAL EXAM – egzamin końcowy
ANNOUNCE – ogłosić
TIME’S UP – koniec czasu
HASTEN – przyśpieszyć
FINISH skończyć
A THOUGHT – myśl
KEEP + doing sth – kontynuować wykonywanie czegoś
SCRIBBLE – napisać coś szybko
RUSH – biec, pędzić
HAND IN – oddawać
EXAM PAPER – arkusz egzaminacyjny
ACCEPT – przyjąć
FLABBERGASTED – zdumiony
ASK pytać
TOLD – forma przeszła czasownika TELL powiedzieć
EVERYONE wszyscy
KEEP ON – kontynuować
REPLY – odpowiadać
JAM sth INTO – wciskać coś do
PILE stos
DESK biurko
BURST OUT OF – wyskakiwać z
LECTURE HALL – audytorium
MINGLE WITH THE CROWD – zniknąć w tłumie

GRAMATYKA

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim mamy imiesłów przysłówkowy uprzedni oznaczający czynność wcześniejszą.

W polskim ma on zakończenie -wszy po samogłoskach (np. przeczytawszy) lub -łszy po spółgłoskach (np. zjadłszy).

W angielskim tworzymy go w następujący sposób:

HAVING + III forma czasownika
having done; having finished

Spójrzmy na zdanie z tekstu:

Having finished, he rushed to the front of the room and handed in his exam paper.”
(„Skończywszy, popędził na przód sali i wręczył mu swój egzamin”.)

Sprawdź inne zabawne historyjki, np. #3  lub  #1