Potem to AFTERWARDS, natomiast AFTER to przyimek, który występuje w towarzystwie. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz wyrażenia przyimkowe z AFTER. EFL Angielski z LOIP

Potem (afterwards) i po tym (after that)

Dzisiaj chciałabym przypomnieć angielskie odpowiedniki polskich wyrażeń potem i po tym. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz wyrażenia z przyimkiem AFTER i przysłówek AFTERWARDS.

AFTER to przyimek = PO …

AFTER to przyimek i nie występuje sam.
Oto towarzystwo, z którym możemy go spotykać:

AFTER + rzeczownik

After the war many soldiers stayed in France.
(Po wojnie wielu żołnierzy pozostało we Francji).

AFTER + zaimek

After that we went home for dinner
(Po tym poszliśmy do domu na kolację).

AFTER + gerundium
(rzeczownik odczasownikowy z końcówką -ing)

After leaving school, he worked in a restaurant for a year.
(Po ukończeniu szkoły, pracował w restauracji przez rok).

AFTERWARDS (Br.E) / AFTERWARD (Am.E.) to przysłówek = POTEM

AFTERWARDS to przysłówek, który występuje „solo”.
Podobnie jak THEN (potem, następnie) czy NEXT (następnie).

Afterwards, I was asked to write a book.
(Potem poproszono mnie o napisanie książki).

DLA DOCIEKLIWYCH

WYRAŻENIA PRZYSŁÓWKOWE Z AFTER, które mogą (ale nie muszą) występować same.
SOON AFTER (wkrótce potem)
SHORTLY AFTER (wkrótce potem)
NOT LONG AFTER (niedługo potem)
A WEEK AFTER (tydzień po tym)

Not long after, his wife became ill.
Not long after the wedding, his wife became ill.

Doskonalisz angielski? Mam dla Ciebie wpis na temat czasownika GO i jego przyimków.