Różnica pomiędzy been to & been in (difference) angielski z Loip

Kiedy stosujemy BEEN TO a kiedy BEEN IN?

Dzisiaj przypomnę co nieco o czasie Present Perfect wyjaśniając, jaka jest różnica i kiedy używamy been to a kiedy been in.

KIEDY BEEN TO?

1. Kiedy używamy ”been to”? Mówiąc o swoich doświadczeniach życiowych.

I have been to Paris (once / twice, etc).

Podobnie jak:
I have milked a cow.
He has driven a tractor.

Zwróćmy uwagę na polskie tłumaczenie tych zdań. Jaki czas mamy w języku polskim? PRZESZŁY, tj. byłam, doiłam, prowadził.

Stąd: been to Paris = byłam w Paryżu.

Zapamiętajmy, że kiedy mówimy o tym, gdzie BYLIŚMY (nie mówiąc, kiedy to było), stosujemy „been to”, np. I have been to New York.

KIEDY BEEN IN?

2. Kiedy używamy „been in”? Opisując stan, który trwa do chwili obecnej.

I have been in Paris for 2 months.

Podobnie jak:
I have known him for 15 years.
I have had these shoes for a year.

Zwróćmy uwagę, na polskie tłumaczenie tych zdań. Jaki czas mamy w języku polskim? TERAŹNIEJSZY, tj. jestem, znam, mam.

Stąd: been in Paris = jestem w Paryżu.

Poznając czas Present Perfect nie raz słyszymy następującą regułkę: Czas Present Perfect stosujemy mówiąc o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają nieprzerwanie do chwili obecnej. W tym kontekście warto podać czas trwania danej czynności (since Monday, for 15 years, etc), np. I have been in London since Monday.

Sprawdź wpis poświęcony pokrewnym przysłówkom (np. hard i hardly)