Polski przyimek NIŻ ma 2 odpowiedniki w angielskim, tj. THAN i TO. Sprawdź, kiedy stosujemy który. EFL Angielski z LOIP.

Konstrukcje porównawcze z THAN i TO

Polski przyimek NIŻ ma 2 odpowiedniki w angielskim, tj. THAN i TO.
Pozostaje pytanie, kiedy stosujemy który.

THAN

Oto konstrukcje, w których mamy THAN:

1. przymiotnik lub przysłówek w stopniu wyższym + THAN

His German is better than mine. (Jego niemiecki jest lepszy niż mój).
He carried it more carefully than me. (On zaniósł to ostrożniej niż ja).

W języku polskim możemy zastosować przyimek JAK (zamiast niż) w porównaniach zawierających przeczenie: Nie ma nic lepszego jak dobre piwo.

2. WOULD RATHER … THAN …

I would rather die than apologize to her. (Wolałbym raczej umrzeć niż ją przeprosić).

TO

Oto konstrukcja, w której mamy TO (a nie „than”):

PREFER … TO …

I prefer this one to that one. (Wolę ten niż tamten).
She prefers staying home to going to the movies. (Woli zostać w domu niż iść do kina).

Uwaga!
THAN ( z „a”) = niż
THEN (z „e”) = potem, wtedy

Tutaj wpis poświęcony wyrażeniom przyimkowym – in the end czy at the end?