In the end czy at the end? In the beginning czy at the beginning? Sprawdż, kiedy stosujemy in, a kiedy at. Angielski z LOIP

In the end czy at the end?

In the end czy at the end? In the beginning czy at the beginning?
Przypomnijmy sobie, kiedy i jak stosujemy  te wyrażenie przyimkowe.

IN

IN THE BEGINNING
(początkowo)
In the beginning, she didn’t like him.
Początkowo go nie lubiła.

IN THE END
(ostatecznie / w końcu)
In the end, she got her money back.
W końcu odzyskała pieniądze.

AT

AT THE BEGINNING OF + rzeczownik
(na początku czegoś)
I started my new job at the beginning of the year.
Rozpocząłem nową pracę na początku roku.

AT THE END OF + rzeczownik
(na końcu / pod koniec czegoś)
My licence runs out at the end of May.
Moja licencja wygasa pod koniec maja.

UWAGA !
na końcu
(w odniesieniu do treści książki, filmu itp.)
At the end of the story, the hero dies.
lub
At the end, the hero dies.

Tutaj wpis poświęcony przyimkowi ruchu Z – nie zawsze FROM.