Zapożyczenia z francuskiego zakończone na -et

Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na zapożyczenia z francuskiego zakończone na -et, które sprawiają problem, ponieważ zachowały pewne cechy francuskie, zamiast dostosowywać się do przyjętej praktyki języka angielskiego. Stosując normalne angielskie zasady wymowy, nie jesteśmy w stanie poprawnie wymówić takich słów jak bidet czy sachet.

W języku francuskim litery spółgłosek na końcu słowa często nie są wymawiane. Słowa, które tutaj omawiamy, w języku francuskim mają nieme T. Po angielsku końcówka -et w tych wyrazach to dwugłoska (diphthong) [].

BRYTYJSKA WYMOWA

ballet [ˈbæleɪ] – balet
beret [ˈbereɪ] – beret
bidet [ˈbiːdeɪ] – bidet
bouquet [bəʊˈkeɪ] – bukiet
buffet [ˈbʊfeɪ] – bufet; przyjęcie na stojąco
cabaret [ˈkæbəreɪ] – kabaret
chalet [ˈʃæleɪ] – domek letniskowy w stylu alpejskim
crochet [ˈkrəʊʃeɪ] – szydełkowanie
duvet [ˈduːveɪ] – kołdra
parquet [ˈpɑːkeɪ] – parkiet
sachet [ˈsæʃeɪ] – saszetka (opakowanie z jednorazową porcją)
sorbet [ˈsɔːbeɪ] – lody typu sorbet

AMERYKAŃSKA WYMOWA

(akcent wyrazowy inny niż w brytyjskim)

ballet [bæ’leɪ] – balet
beret [be’reɪ] – beret
bidet [bɪˈdeɪ] – bidet
bouquet [boʊˈkeɪ] – bukiet
buffet [bəˈfeɪ] – bufet; przyjęcie na stojąco
cabaret [ˌkæbəˈreɪ] – kabaret
chalet [ʃæˈleɪ] – domek letniskowy w stylu alpejskim
crochet [kroʊˈʃeɪ] – szydełkowanie
duvet [duːˈveɪ] – kołdra
parquet [pɑːrˈkeɪ] – parkiet
sachet [sæˈʃeɪ] – saszetka (opakowanie z jednorazową porcją)
sorbet [ˈsɔːrbɪt] – lody typu sorbet

Doskonalisz wymowę? Poznaj sekrety mowy łączonej  (connected speech).