Daleko – kiedy far, a kiedy a long way?

Polski przysłówek daleko, w znaczeniu „dużej odległości w przestrzeni”, ma dwa główne angielskie odpowiedniki, tj. far i a long way. W codziennym języku angielskim far użyjemy w zdaniach przeczących i pytających, natomiast a long way zastosujemy w twierdzeniach. Mamy jednak kilka konstrukcji, o których warto pamiętać.

FAR

w zdaniach przeczących i pytających

W codziennym języku angielskim przysłówek far (daleko) jest zwykle używany w zdaniach pytających i przeczących, np.:

How far is it to the airport?
(Jak daleko jest do lotniska?)
It’s not far from here.
(To nie daleko stąd.)

w zdaniach twierdzących z too, enough etc.

W zdaniach twierdzących far jest poprzedzone jakimś słówkiem modyfikującym, np.:

I was sitting too far from the stage to hear what the actors were saying.
(Siedziałem zbyt daleko od sceny, żeby usłyszeć, co mówią aktorzy).

They live far enough away from the city.
(Mieszkają wystarczająco daleko od miasta).

She wants to move as far away from here as possible.
(Chce się przenieść jak najdalej stąd).

A LONG WAY

w zdaniach twierdzących, również w przeczących i pytających

W codziennym angielskim a long way pojawia się głównie w zdaniach twierdzących, ale możemy spotkać to wyrażenie również w pytaniach i przeczeniach, np.

It’s a long way from here.
(To daleko stąd).
Is it a long way from here?
(Czy to daleko stąd? )
No, it’s not far.

(Nie, to nie jest daleko).

ZESTAWIENIE

Pamiętasz angielskie porównania?
Sprawdź, kiedy „niż” to than, a kiedy to?