Sprawdź, czy poprawnie stosujesz przymiotnik OPEN oraz formy czasownika OPEN. EFL Angielski z LOIP

OPEN czy OPENED?

Sprawdź, czy poprawnie stosujesz przymiotnik OPEN oraz formy czasownika OPEN.

OPEN

(= przymiotnik „otwarty”)

OPEN stosujemy jako przymiotnik (jaki? jaka? jakie?)

There was an open bottle of wine on the table. (Na stole była otwarta butelka wina).

Are the shops open this coming Sunday? (Czy w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte?)

OPENED

(= forma przeszła czasownika OPEN – otwierać, otworzyć)

OPENED pojawia się, kiedy kładziemy nacisk na czynność „otwierania”.

The safe was opened with dynamite. (Ten sejf został otwarty dynamitem).

OPEN

( = czasownik zwrotny otwierać się )

The door opened. (Drzwi się otworzyły).

Po angielsku również sklepy, banki itp. się otwierają (i zamykają) :)

The museum opens at 10 am. (Muzeum jest otwierane o 10).

The museum closes at 6 pm. (Muzeum jest zamykane o 18).

Sprawdź, czy poprawnie zadajesz pytanie o godziny otwarcia i zamknięcia instytucji publicznych. EFL Angielski z LOIP.
Wypowiedź The museum is closed at 6 pm informuje nas o tym, że muzeum jest o 18 zamknięte,  co nie zawsze jest równoznaczne z tym, o której jest zamykane. Natomiast w omawianym tutaj kontekście urzędowania, orzeczenie w stronie biernej, tj. „is opened”, brzmi naturalnie tylko wtedy, kiedy podamy wykonawcę czynności, np. The museum is opened at 10 am by the manager.

TROCHĘ POLSKIEGO: OTWARŁAM czy OTWORZYŁAM?

Osobowe formy czasu przeszłego częściej tworzymy od tematu „otworz-„,  np.:

Otworzyłam drzwi. (zamiast Otwarłam drzwi).

Bezosobowe formy czasu przeszłego częściej tworzymy od tematu „otwar- „, np.:

Otwarto drzwi. (zamiast Otworzono drzwi).

Zdenerwowany: nervous czy angry? Poznaj różnice i upewnij się, że stosujesz te przymiotniki poprawnie.