Infinitive czy gerund? cz.1 Czasowniki i zwroty występujące z bezokolicznikiem

W języku angielskim czasowniki łączą się w konkretne układy. Po niektórych czasownikach mamy „pełny” bezokolicznik (np. I want to talk), po innych „goły” bezokolicznik (np. He lets me smoke), po jeszcze innych gerund, tj. rzeczownik odczasownikowy z końcówką -ing (np. I avoid being late). Dzisiaj przypomnimy sobie czasowniki, po których mamy formę pełnego bezokolicznika (ang. to-infinitive lub full infinitive) oraz te, po których mamy „goły” bezokolicznik (ang. bare infinitive).

BEZOKOLICZNIK

Pytać, rozmawiać czy jeść to przykłady bezokoliczników. W języku polskim podstawowa forma czasownika zakończona jest najczęściej na (czasem na -c).

W języku angielskim wyróżniamy dwie formy bezokolicznika:
– „pełny” bezokolicznik (ang. to-infinitive lub full infinitive), tutaj forma podstawowa czasownika poprzedzona jest słówkiem „to”, np. to ask, to talk i to eat;
– „goły” bezokolicznik (ang. bare infinitive) , tutaj forma podstawowa czasownika bez słówka „to”, np. ask, talk i eat.

10 CZASOWNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH Z „PEŁNYM” BEZOKOLICZNIKIEM

Oto lista 10 czasowników, po których mamy pełen bezokolicznik
(Dla chętnych: dłuższa lista).

 • AGREE (zgodzić się), np.
  He agreed to do it. (Zgodził się to zrobić).
 • DECIDE (postanowić), np.
  I decided to go home. (Postanowiłem wrócić do domu).
 • EXPECT (spodziewać się), np.
  I expect to win. (Spodziewam się wygrać).
 • HOPE (mieć nadzieję), np.
  He hoped to study art. (Miał nadzieję studiować sztukę).
 • INTEND (zamierzać), np.
  I intended to call him. (Zamierzałem do niego zadzwonić).
 • LEARN (uczyć się), np.
  He learnt to swim last year. (Nauczył się pływać w zeszłym roku).
 • NEED (potrzebować, musieć), np.
  He needed to practise more. (Potrzebował więcej poćwiczyć).
 • PLAN (planować), np.
  He planned to move to LA. (Planował przeprowadzić się do LA).
 • PROMISE (obiecać), np.
  He promised to be on time. (Obiecał, że będzie na czas).
 • WANT (chcieć), np.
  He wants to go home. (On chce iść do domu).
CZASOWNIKI I ZWROTY WYSTĘPUJĄCE Z „GOŁYM” BEZOKOLICZNIKIEM

Oto lista czasowników i zwrotów, po których mamy „goły” bezokolicznik.

 • czasowniki modalne (can, must, may, shall, will etc), np.
  You must read this book. (Musisz przeczytać tę książkę).
 • LET + sb (pozwolić komuś), np.
  They let me stay up late. (Pozwalają mi siedzieć do późna).
  UWAGA: w stronie biernej be + allowed + to-infinitive
  I am allowed to stay up late. (Mogę siedzieć do późna).
 • MAKE + sb (zmuszać kogoś), np.
  He made me do it. (Zmusił mnie do tego).
  UWAGA: w stronie biernej be + made + to-infinitive
  I was made to do it. (Zostałem do tego zmuszony).
 • WOULD RATHER (wolałbym), np.
  I would rather have a glass of water. (Wolałbym wypić szklankę wody).
 • HAD BETTER (lepiej) np.
  You had better go now. (Lepiej już idź).
 • WHY NOT …? (czemu nie), np.
  Why not buy it now? (Czemu by tak nie kupić tego teraz?)

PODSUMOWANIE

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 34 s)

W kolejnym wpisie sprawdzisz, które czasowniki występują z rzeczownikiem odczasownikowym (gerund).