Sprawdź, czy poprawnie stosujesz czasownik złożony GROW UP. EFL Angielski z LOIP.

Kiedy grow, a kiedy grow up?

Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na różnicę między GROW i GROW UP. Upewnij się, że stosujesz je poprawnie.

GROW

GROW = rosnąć
He is still growing taller.
(On wciąż rośnie)

GROW + coś = hodować
Are you growing a beard?
(Zapuszczasz -„hodujesz”- brodę?)

GROW UP

GROW UP = dorosnąć / dorastać
What* do you want to be when you grow up?
(Kim chcesz być, kiedy dorośniesz?)
* lub Who, aczkolwiek mniej popularne.

GROW UP = wyrosnąć
When will this tree grow up?
(Kiedy wyrośnie to drzewo?)

PODSUMOWANIE

Doskonalisz słownictwo? Poznaj różnicę między rise a raise.