Kiedy “jestem” to “I am” a kiedy “jestem” to “I have been”? Angielski z LOIP

Kiedy „jestem” to „I am” a kiedy „jestem” to „I have been”?

Czy wiesz, kiedy „jestem” to „I am” a kiedy „jestem” to „I have been”?

Polski czasownik BYĆ i inne w czasie teraźniejszym

W języku polskim forma czasownika w czasie teraźniejszym nie zmienia się w sytuacji, kiedy wspominamy o tym, jak długo dany stan trwa, tj.:

On jest nauczycielem.
On jest nauczycielem od 10 lat.

Tu i tu JEST.

On pracuje jako nauczyciel.
On pracuje jako nauczyciel 10 lat.

Tu i tu PRACUJE.

Angielski czasownik TO BE  i inne  w czasie teraźniejszym

Pamiętajmy, że w języku angielskim podając to, jak długo trwa czynność (np. for 3 days lub since yesterday) musimy zastosować PRESENT PERFECT.

Pozostaje pytanie: continuous czy simple?

1.  Czasowniki statyczne (STATIVE VERBS), np. to be (być) i to have (mieć, posiadać) występują w formie SIMPLE.

He has been a teacher for 10 years.

2. „Practical English Grammar” ( A.J. Thomson, A.V. Martinet) podaje listę czasowników, którym wszystko jedno, tj: expect, hope, learn, lie, live, look, rain, sleep, sit, snow, stand, stay, study, teach, wait, want, work. Tutaj czynność rozpoczętą w przeszłości i trwająca nieprzerwanie do chwili obecnej wyrażamy zarówno przez czas Present Perfect SIMPLE jak i Present Perfect CONTINUOUS. Koniecznie podajmy czas trwania tej czynności.

He has worked as a teacher for 10 years.
He’s been working as a teacher for 10 years.

3. Pozostałe czasowniki używamy w formie CONTINUOUS.

Na koniec tłumaczenie:

He is a teacher.
He has been a teacher for 10 years.
He works as a teacher.
He has worked as a teacher for 10 years.
He’s been working as a teacher for 10 years.

Poznaj kolejną strukturę, w której musimy uważać na czasy – future time clauses.