Pozycja niektórych przymiotników wpływa na ich znaczenie. Sprawdź znaczenie słów responsible, present i concerned, kiedy stoją przed i za rzeczownikiem. EFL Angielski z LOIP.

Inne miejsce to inne znaczenie (przymiotniki)

Zarówno w języku polskim, jak i w angielskim, znaczenie niektórych przymiotników uwarunkowane jest zajmowaną pozycją w zdaniu. Przykładowo, przymiotnik „odpowiedzialny” zmienia swoje znaczenie zależnie od tego, czy stoi przed czy za rzeczownikiem:
odpowiedzialna osoba ma poczucie obowiązku
osoba odpowiedzialna ponosi winę za coś

Dzisiaj przypomnę kilka angielskich przymiotników, które zmieniają swoje znaczenie zależnie od tego, czy stoją przed czy za rzeczownikiem:

RESPONSIBLE

It’s time you started acting like a responsible person.
a responsible person (= odpowiedzialna, rozważna)
We will catch the person responsible.
the person responsible (= odpowiedzialna, ponosząca winę)

PRESENT

The present situation could get much worse.
the present situation (= aktualna)
The speech caused embarrassment to the people present.
the people present (= obecni)

CONCERNED

The concerned parents discussed the problem with the teacher.
the concerned parents (= zaniepokojeni)
The parents concerned arrived at the school.
the parents concerned (= zainteresowani; ci, których dotyczy poruszana sprawa)

Sprawdź wpis poświęcony przymiotnikom zakończonym na -ic i -ical