Sprawdź, czy poprawnie używasz słowa half.

Pół: half vs. a half oraz half vs. half of

Dzisiaj trochę „ku przestrodze”. Na swoich lekcjach zauważam niepoprawnie używany liczebnik ułamkowy pół (half), dlatego chciałabym przypomnieć kilka angielskich zwrotów i struktur, w których on występuje. Sprawdź, czy znasz omawiane poniżej zasady.

1. half vs. a half

half = pół

A oraz the zazwyczaj nie wstępują przed half. Oto kilka przykładów:

Half of them have gone on leave.
(Połowa z nich poszła na urlop).

I will give you half.
(Dam ci połowę).

I have read half of this book.
(Przeczytałam połowę tej książki).

Oto kilka wyrażeń, w których słowu half towarzyszy przedimek the wraz z przymiotnikiem, np:

the first / second half – pierwsza / druga połowa (np. meczu)
the western / eastern half – zachodnia / wschodnia połowa
(np. kraju)
the upper / lower half – górna / dolna połowa (np. drzwi)

the other half – druga połowa
the latter half – późniejsza / druga połowa (np. życia)

the bigger / smaller half – większa / mniejsza połowa

… and a half = … i pół

W tego typu konstrukcjach stosujemy rodzajnik nieskreślony a lub an. Przykładowo:

It took them a day and a half.
lub
It took them one and a half days*.
(To im zajęło półtora dnia).

* tutaj musimy pamiętać o liczbie mnogiej rzeczownika

kiedy_half_a _kiedy_a_half_Loip_angielski_polski_online

2. half vs. half of

Omawiając liczebnik ułamkowy half, warto wspomnieć, kiedy należy stosować przyimek of.

half

half + a/an + jednostka miary

Z jednostkami miary (długości, masy, czasu etc.) mamy samo half, np.
He lives half a kilometer from here.
(Mieszka pół kilometra stąd).

Wprawdzie konstrukcja half + a/an + jednostka miary jest najczęściej używana, mamy jeszcze inną (rzadziej stosowaną) strukturę, o której warto tu napomknąć, tj. a half + jednostka miary
Oto przykłady:
a half kilo, ale częściej half a kilo
a half kilometer, ale częściej half a kilometer
a half hour,
ale częściej half an hour

half (of)*

* W poniższych konstrukcjach of jest opcjonalne, ale często pomijane.

half (of) + przymiotnik dzierżawczy + rzeczownik

She spent half (of) her life travelling.
(Spędziła pół życia podróżując).

half (of) + the + rzeczownik

Only half (of) the citizens vote.
(Głosuje tylko połowa obywateli).

half (of) + a / an + rzeczownik

She gave me half (of) an apple.
(Dała mi pół jabłka).

half of

half of + zaimek osobowy

Half of them have gone on leave.
(Połowa z nich poszła na urlop).

half of + liczba

What’s half of 100?
(Ile to połowa z 100?
)

Doskonalisz gramatykę? Sprawdź, czy poprawnie stosujesz czasowniki rise i raise.