Bath i bathe to czasowniki, które znaczą "kąpać (się)". Sprawdż kiedy stosujemy który. EFL Angielski z LOIP.

Kąpać się: bath i bathe

Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na angielskie odpowiedniki czasownika kąpać (się). W języku angielskim są dwa, tj.
bath wymawiamy /bɑːθ/ w Br.E., ale /bæθ/ w Am.E.
bathe wymawiamy /beɪð/
Przyjrzyjmy się kiedy i kto stosuje który.

KĄPAĆ SIĘ (w wannie)

Brytyjczycy stosują tutaj formę BATH.
She baths regularly, usually in the evening. (Kąpie się regularnie, zwykle wieczorem).
She baths the baby. (Ona kąpie dziecko).

Amerykanie stosują tutaj formę BATHE.
She bathes regularly, usually in the evening.(Kąpie się regularnie, zwykle wieczorem).
She bathes the baby. (Ona kąpie dziecko).

Na co dzień usłyszymy

HAVE A BATH w Anglii
I’ll have a bath and go to bed. (Wezmę kąpiel i pójdę do łóżka).

TAKE A BATH w Stanach
I’ll take a bath and go to bed. (Wezmę kąpiel i pójdę do łóżka).

GIVE somebody A BATH w Anglii i w Stanach
She’s giving the baby a bath. (Kąpie dziecko).

KĄPAĆ SIĘ (w jeziorze)

Tylko Brytyjczycy skorzystają z czasownika BATHE.
Warto zaznaczyć, że forma ta jest oficjalna.
They bathed in the lake in the moonlight. (Kąpali się w jeziorze w świetle księżyca).

Na co dzień usłyszymy

(zarówno w Anglii, jak i w Stanach)

HAVE A SWIM
Let’s have a swim. (Popływajmy).

lub

GO FOR A SWIM
Let’s go for a swim. (Chodźmy popływać).

Materiał do tego artykułu zaczerpnięty został po części z:
– Longman Dictionary of Contemporary English,
Practical English Usage, M. Swan

Poznaj inne różnice między pisownią amerykańską i brytyjską