Liczba wpisów: 1
Bath i bathe to czasowniki, które znaczą "kąpać (się)". Sprawdż kiedy stosujemy który. EFL Angielski z LOIP.

Kąpać się: bath i bathe

Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na angielskie odpowiedniki czasownika kąpać (się). W języku angielskim są dwa, tj. bath i bathe. Sprawdź, kiedy i kto stosuje który.