Sprawdź, czy poprawnie stosujesz określenie "ilość" oraz"liczba" w języku polskim i w języku angielskim. EFL Angielski z LOIP.

Ilość vs. liczba (amount vs. number)

Jako przeciętny użytkownik języka polskiego wiem, że w zasadzie benzyna i nafta to rzeczowniki niepoliczalne, które używamy tylko w liczbie pojedynczej. Okazuje się jednak, że w języku polskim rzeczowników nie mających liczby mnogiej (tzw. niepoliczalnych) właściwie nie ma. Rzeczowniki zasadniczo niepoliczalne (np. benzyna czy nafta) często występują w liczbie mnogiej w języku specjalistycznym. Eksperci zajmujący się daną substancją często omawiają jej rozmaite rodzaje w liczbie mnogiej (stąd usłyszymy od nich benzyny i nafty). Aczkolwiek pozostając przeciętnym użytkownikiem języka polegam na swojej intuicji i rozróżniam rzeczowniki policzalne od tych, których policzyć się nie da. Ta zdolność pomaga mi poprawnie mówić o liczbach i ilościach.

KIEDY ILOŚĆ, A KIEDY LICZBA
w języku polskim

Rzeczowniki niepoliczalne to takie, które nie mają liczby mnogiej
(piasek, 2 piaski, 3 piaski).
Tutaj stosujemy ILOŚĆ, np.:
– ilość piasku
– ilość czasu
– ilość wody

Rzeczowniki policzalne mają liczbę mnogą (samochód, 2 samochody itd.).
Tutaj stosujemy LICZBĘ, np.
– liczba samochódów
– liczba telefonów
– liczba ludzi

KIEDY ILOŚĆ, A KIEDY LICZBA
w języku angielskim

W języku angielskim AMOUNT (ilość) stosujemy z rzeczownikami niepoliczalnymi,
czyli takimi, które nie mają liczby mnogiej
(sand, 2 sands, 3 sands), np.
– amount of sand
– amount of time
– amount of water

Rzeczowniki policzalne mają liczbę mnogą (a car, 2 cars itd.).
Tutaj stosujemy NUMBER (liczba), np.
– number of phones / phone calls
– number of people
UWAGA:
A NUMBER OF problems are increasing.
THE NUMBER OF problems is increasing.

KIEDY LICZBA PRZECHODZI W ILOŚĆ?

W języku polskim mówimy  duża (wielka) ilość rzeczy (skądinąd policzalnych).
Natomiast duże liczby na ogół występują bez rzeczownika

Materiał do tego artykułu zaczerpnięty został po części z:
– Longman Dictionary of Contemporary English,
– Słownik języka polskiego PWN

Oto kolejny wpis poświęcony wyrazom kłopotliwym Wyrazy kłopotliwe (occasion vs opportunity i inne)