Day_collocations_LOIP_English_online

Wyrażenia z rzeczownikiem DZIEŃ

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych polskich wyrażeń ze słowem dzień. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy.

11 wyrażeń z rzeczownikiem DZIEŃ

1. a) dzień w dzień – day in, day out
1. b) dzień po dniu / dzień za dniem – day after day
(regularnie każdego dnia)
I have to do the same boring jobs day in, day out.
(Dzień w dzień muszę wykonywać te same nudne prace).

2. po dziś dzień / do dziś dnia – to this day
(tak, że coś istnieje, trwa, jest robione lub obowiązuje do chwili obecnej)
To this day nobody knows what happened to him.
(Do dziś dnia nikt nie wie, co się z nim stało).

3. za dnia – by day
(tak, że dzieje się to w ciągu dnia, gdy jest widno)
Owls usually sleep by day and hunt by night.
(Sowy zazwyczaj śpią za dnia i polują nocą).

4. w biały dzień – in broad daylight
(w ciągu dnia i publicznie)
A woman was attacked in broad daylight, right in front of our office.
(Kobieta została zaatakowana w biały dzień, tuż przed naszym biurem).

5. w dzień powszedni – on a weekday
(każdy dzień z wyjątkiem niedziel i świąt, ale w języku angielskim weekday to każdy dzień z wyjątkiem sobót i niedziel)
Can you come back on a weekday?
(Czy możesz wrócić w dzień powszedni?)

6. z dnia na dzień – day by day
(stopniowo na przestrzeni dni)
Day by day he became weaker.
(Z dnia na dzień stawał się coraz słabszy).

UWAGA:
żyć z dnia na dzień – live from day to day
(ktoś troszczy się tylko o bieżące potrzeby oraz sprawy)
They struggle on, living from day to day.
(Kontynuują z trudem, żyjąc z dnia na dzień).

7. z dnia na dzień – overnight
(nagle, bardzo szybko)
He became a millionaire overnight.
(Z dnia na dzień został milionerem).

8. lada dzień – any day now
(w ciągu jednego z najbliższych dni)
The baby’s due any day now.
(Dziecko przyjdzie na świat lada dzień).

9. cały dzień – all day long
(możemy pominąć słowo long)
I’ve been studying all day long. I’m beat!
(Uczę się cały dzień. Jestem padnięta!
)

10. pewnego dnia (w przeszłości) – one day
(nie podajemy dokładnie, kiedy coś się wydarzyło)
One day a mysterious stranger helped her.
(Pewnego dnia pomógł jej tajemniczy nieznajomy).

11. pewnego dnia (w przyszłości) – one day lub some day
(nie podajemy dokładnie, kiedy coś się wydarzy)
I’d like to go and visit the States one day.
(Chciałabym pewnego dnia pojechać do Stanów).

PODSUMOWANIE

Dzień_kolokacje_day_collocations

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE:

Może jeszcze trochę kolokacji? Tutaj znajdziesz wyrażenia ze słowem życie.