Poznaj sekrety mowy łączonej (connected speech) i mów swobodnie po angielsku.

Sekrety mowy łączonej (connected speech)

Kiedy słowo występuje w zdaniu, jego wymowa może się różnić o tej, którą słyszymy lub stosujemy, kiedy wyraz ten jest w odosobnieniu.  Dzisiaj chciałabym omówić kilka zjawisk, które zachodzą w swobodnej, a więc szybkiej, mowie. Przede wszystkim, chodzi o łączenie (linking). W zdaniach łączymy wyrazy ze sobą według zasad obowiązujących w mowie łączonej (connected speech).  Mamy tutaj procesy redukujące, jak i wtrącające niektóre głoski. Pokażę kilka praktycznych wskazówek, które pomagają nam mówić szybciej i swobodniej, zarówno w języku polskim, jak i w angielskim.

ZREDUKOWANA SPÓŁGŁOSKA

Zdarza się, że wyraz zakończony jest spółgłoską, od której rozpoczyna się kolejny wyraz w zdaniu.
W tym przypadku łączymy je gładko w jedną „dłuższą” głoskę.

Spójrzmy na polskie wyrażenie sto lat temu .

Jeżeli zastosujemy tutaj tę zasadę i powiążemy słowa, tj. [sto latemu], nasza wypowiedź nabiera płynności, która jest cechą swobodnej wypowiedzi. Jeśli zrobimy przerwę po każdym słowie, tj. [sto – lat – temu], nasza wypowiedź zabrzmi emfatycznie i nienaturalnie.

Oto kilka przykładów ilustrujących to zjawisko w języku angielskim.

Poznaj cechy szybkiej naturalnej mowy łączonej (connected speech). Sprawdź, kiedy dwie litery stają się jednym dźwiękiem. EFL Angielski z LOIP.

WTRĄCONA GŁOSKA „j”

Głoska „j” łączy dwa wyrazy, z których pierwszy zakończony jest samogłoską „i” ([i:], [i], [ɔɪ], [eɪ], [aɪ]), a drugi rozpoczyna się od jakiejkolwiek samogłoski. Dźwięk „j” przyłączamy do drugiego wyrazu, np.:

 I [j]agree.(Zgadzam się).

Oto kilka przykładów, w których mamy to zjawisko w języku angielskim.

Poznaj cechy szybkiej naturalnej mowy łączonej (connected speech). Sprawdź, kiedy i dlaczego pojawia się dźwięk "j" pomiędzy wyrazami. EFL Angielski z LOIP.

WTRĄCONA GŁOSKA „ł” 

Głoska „ł” łączy dwa wyrazy, z których pierwszy zakończony jest samogłoską [u:] lub [ʊ] (dźwięk podobny do polskiego „ł” ), który również występuje w [eʊ] i [aʊ]. Z kolei drugie słowo rozpoczyna się od jakiejkolwiek samogłoski. Dźwięk „ł” przyłączamy do drugiego słowa, np.:

Please do [ł]it. (Proszę zrób to).

Oto kilka przykładów ilustrujących to zjawisko w języku angielskim.

Poznaj cechy szybkiej naturalnej mowy łączonej (connected speech). Sprawdź, kiedy i dlaczego pojawia się dźwięk "ł" pomiędzy wyrazami. EFL Angielski z LOIP.

Uczący się języka angielskiego często oddzielają wyrazy w zdaniu, stosując przerwy między każdym słowem. Taka wypowiedź brzmi nienaturalnie. Łączenie wyrazów (linking) pozwala osiągnąć płynność i swobodę wypowiedzi.

Materiał do tego artykułu zaczerpnięty został po części z:
English Pronunciation in Use (elementary), J. Marks
Longman Pronunciation Dictionary, J.C. Wells
Wymowa angielska dla wszystkich, B. Bałutowa

Tutaj kolejny wpis na temat wymowy Podobne dźwięki – inne litery