Przymiotniki zakończone na -ic i -ical

Dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na przymiotniki zakończone na -ic i -ical, które różnią się znaczeniem.

EKONOMICZNY

1. ekonomiczny dotyczący gospodarki lub ekonomii to ECONOMIC ( np. economic crisis)
2. ekonomiczny w znaczeniu wymagający niewielkiego nakładu środków to ECONOMICAL
(np. economical car)

adjectives economic & economical - ekonomiczny przymiotniki -ic i -ical  angielski z Loip

HISTORYCZNY

1. historyczny, w znaczeniu ważny, przełomowy (mogący istotnie wpłynąć na dzieje) to HISTORIC (np. historic moment)
2. historyczny, dotyczący historii (jako nauki) lub odnoszący się do minionych wydarzeń to HISTORICAL (np. historical document)

adjectives historic & historical - historyczny przymiotniki -ic i -ical angielski z Loip

KLASYCZNY

1. klasyczny, tj. typowy dla jakichś rzeczy, sytuacji, zachowań itd. to CLASSIC (np. classic example)
2. klasyczny, tj. odwołujący się do dawnej kultury i tradycji to CLASSICAL (np. classical music).

adjectives classic & classical - klasyczny przymiotniki -ic i -ical angielski z Loip

ELEKTRYCZNY

1. elektryczny, oznaczający „ na prąd”, zasilany  elektrycznie to ELECTRIC ( np. electric guitar)
2. elektryczny, mówiąc o nieokreślonych urządzeniach lub czymś tylko związanym z elektrycznością /energią elektryczną to  ELECTRICAL (np. electrical device, electrical system)

Znasz różnicę pomiędzy hard a hardly? Poczytaj więcej o tego typu pokrewnych przysłówkach.