Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych zwrotów z czasownikiem MÓWIĆ. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy.

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem MÓWIĆ

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych zwrotów z czasownikiem MÓWIĆ. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy.

Pobierz kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie
PREMIUM.

ZWROTY Z „MÓWIĄC”

Oto kilka przykładów ze słowem MÓWIĄC ( tj. imiesłowem przysłówkowym współczesnym od czasownika MÓWIĆ).

1. delikatnie mówiącto say the least (UWAGA: zwrot występuje po „delikatnej” uwadze).
np. The dinner was not tasty, to say the least.
(Delikatnie mówiąc, obiad nie był smaczny).

2. inaczej mówiąc in other words ( = innymi słowy)
np. He was economical with the truth – in other words, he was lying.
      (Oszczędnie gospodarował prawdą – innymi słowy, kłamał).

3. krótko mówiąc – in short /long story short / briefly
np. He’s disorganized, inefficient, unreliable – in short, the man’s a pain.
(Jest zdezorganizowany, nieskuteczny, niepewny – krótko mówiąc, ten człowiek to utrapienie).

4. szczerze mówiąc – frankly (speaking)
np. Frankly, I don’t give a damn!
      (Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to!)

5. ściśle mówiącstrictly speaking
np. Strictly speaking, Great Britain consists of Scotland, Wales, and England.
     (Ściśle mówiąc, Wielka Brytania składa się ze Szkocji, Walii i Anglii).

6. nawiasem mówiąc  incidentally / by the way
np.  Incidentally / By the way, Peter met his ex-wife on the train yesterday.
      (Nawiasem mówiąc, wczoraj Piotr spotkał swoją byłą żonę w pociągu).

7. prawdę mówiąc to tell (you) the truth
e.g. To tell the truth, I was frightened to death.
      (Prawdę mówiąc, przestraszyłem się na śmierć).

8. między nami mówiąc between you and me
e.g. Between you and me, I don’t think she has a chance of getting that promotion.
      (Między nami mówiąc, nie sądzę, żeby miała szansę na awans.)

9.nie mówiąc już o (czymś)to say nothing of (…) / let alone (…) (= a co dopiero)
e.g. It would be an enormous amount of work, to say nothing of / let alone the cost.
      (Byłaby to ogromna praca, nie mówiąc nic o kosztach).

Oto kilka przykładów ze słowem MÓWIĄC. Poznaj przykłady zdań z tym imiesłowem i sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane zwroty. EFL Angielski z LOIP.

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 27 s)

INNE ZWROTY Z CZASOWNIKIEM MÓWIĆ

A nie mówiłem. I told you so.
(nadawca wskazuje, że już wcześniej przewidywał, że tak będzie, ale nie zostało to potraktowane poważnie)
np. I suppose you’ve come to say ‘I told you so.’
(Przypuszczam, że przyszedłeś powiedzieć „A nie mówiłem”.

Mówię tylko, (że …) – All I’m saying (is that …)
(używane w sytuacji, gdy mówiący po chwili refleksji chce uściślić lub wyjaśnić swoją poprzednią wypowiedź)
np. All I’m saying is you have to do something.
(Mówię tylko, że musisz coś zrobić).

(Coś) mówi samo za siebie. – (…) speaks for (+ zaimek zwrotny np. itself, themselves)
(coś jest tak oczywiste, że nie wymaga żadnego komentarza ani dodatkowych objaśnień)
np. The results speak for themselves.
(Wyniki mówią same za siebie).

Nic nie mów.  ( lub Nie musisz mi mówić.) – You’re telling me.
(używane do podkreślenia, że już wiesz i zgadzasz się z czymś, co ktoś właśnie powiedział)
np. „The boss is in such a bad mood today.” „You’re telling me!”
(„Szef jest dziś w tak kiepskim nastroju.” „Nic nie mów!”)

Nie mów! Co ty nie powiesz! (lub Nie gadaj!) – You don’t say!
(używane jako wyraz zdumienia i niedowierzania)
np. „He’s lost his job.” „You don’t say!”
(„Stracił pracę.” „Co ty nie powiesz!”)

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Oto angielskie odpowiedniki niektórych zwrotów z czasownikiem MÓWIĆ. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane frazy. EFL Angielski z LOIP.

Doskonalisz słownictwo? Poczytaj o tym, kiedy używamy say a kiedy tell.

STREFA PREMIUM

Znajdziesz tutaj dodatkowe materiały, m.in. karty pracy, dzięki którym przećwiczysz i utrwalisz wiadomości omawiane w artykule.

Strefa PREMIUM dostępna jest tylko po zalogowaniu – dowiedz się więcej tutaj.

W prezencie otrzymasz również BEZPŁATNY KURS „Zerwij z błędami fonetycznymi”.

Jeżeli już masz konto, zaloguj się.

Uzyskaj bezpłatny dostęp zapisując się na mój newsletter:

Doskonalisz słownictwo? Poczytaj o tym, kiedy mówimy say a kiedy tell?