Idiomy ze słowem CZAS

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu pt. „Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z rzeczownikiem CZAS„, który przedstawia 20 angielskich odpowiedników polskich idiomów z tym rzeczownikiem.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj możemy sprawdzić, czy poprawnie stosujemy te 20 idiomów.

Wykonując zadania z oferowanej tu karty pracy utrwalimy te powszechnie używane wyrażenia, m.in. it’s high time, play for time oraz all in good time.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z rzeczownikiem CZAS„, który przedstawia 20 angielskich odpowiedników polskich idiomów z tym rzeczownikiem, m.in. czas szybko leci, czas leczy rany czy ścigać się z czasem.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– lista 20 związków frazeologicznych ze słowem czas i ich angielskie odpowiedniki
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– utrwalenie 20 angielskich idiomów,
– ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne  (tłumaczenia),
– ćwiczenia komunikacyjne (układanie pytań oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zawierające nowo poznane idiomy).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (układanie pytań z wykorzystaniem nowej leksyki).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie nowych zwrotów i wyrażeń w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej.

Poziom: B2 / C1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.