Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem DAĆ

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych wyrażeń i zwrotów z czasownikiem DAĆ. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane kolokacje.

10 zwrotów z DAĆ

1. dać słowo give one’s word
(obiecać)
He gave his word that he would marry her.
(Dał słowo, że się z nią ożeni).

2. dać radę – make it
(przezwyciężyć trudności lub rozwiązać jakiś problem)
I thought I would be able to do it on my own but now I see I can’t make it.
(Myślałem, że będę w stanie zrobić to sam, ale teraz widzę, że nie dam rady).

3. dać wiarę give credence (to sth)
(wierzyć)
Do you give any credence to these rumors?
(Dajesz wiarę tym plotkom?)

4. dać plamę blot one’s copybook (blot = kleks)
(ktoś kompromituje się, nie zachowując się zgodnie z oczekiwaniami)
I really blotted my copybook by being late for the meeting.
(Naprawdę dałem plamę spóźniając się na to spotkanie).

5. dać nogę / drapaka run off
(uciekać)
Amy’s husband had run off and left her with two children to bring up.
(Mąż Amy uciekł i zostawił ją z dwójką dzieci do wychowania).

6. dać komuś fory give sb a head start
(tworzyć uprzywilejowane warunki słabszemu w celu wyrównania szans na zwycięstwo)
Government research subsidies gave US hi-tech firms a head start over competitors in the rest of the world.
(Rządowe dotacje na badania dały firmom hi-tech w Stanach Zjednoczonych fory / przewagę nad konkurencją w pozostałej części świata).

7. dać komuś wolną rękę give sb a free hand
(stworzyć możliwość swobodnego działania, bez czyjejś ingerencji lub kontroli)
They’ve given me a free hand with the budget, as long as I stay under $10,000.
(Dali mi wolną rękę z budżetem, o ile nie przekroczę 10 000 $).

8. dać komuś wycisk  put sb through the wringer 
(wringer = wyżymaczka)
(dokuczać komuś, być dla kogoś nieprzyjemnym i męczącym)
His ex-wife really put Barry through the wringer.
(Jego była żona naprawdę dała Barry’emu niezły wycisk).

9. dać komuś znać let sb know
(poinformować kogoś)
Let me know what time you’re planning to arrive.
(Daj mi znać, o której godzinie planujesz przyjechać).

10. dać komuś spokój give sb a break
(przestać kogoś krytykować, męczyć go lub złościć się na niego)
Give her a break – she was only five minutes late.
(Daj jej spokój – spóźniła się tylko pięć minut).

PODSUMOWANIE

Sprawdź, czy poprawnie stosujesz angielskie odpowiedniki 10 polskich kolokacji z czasownikiem DAĆ. EFL Angielski z LOIP.

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz słownictwo? Poznaj angielskie odpowiedniki polskich zwrotów z czasownikiem CHCIEĆ.