Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem DAĆ

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych wyrażeń i zwrotów z czasownikiem DAĆ. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane kolokacje.

Kup kartę z ćwiczeniami
dostępną w strefie PREMIUM.

10 angielskich odpowiedników
polskich zwrotów z DAĆ


1. dać słowo give one’s word
(obiecać)
He gave his word that he would marry her.
(Dał słowo, że się z nią ożeni).

2. dać radę – make it
(przezwyciężyć trudności lub rozwiązać jakiś problem)
I thought I would be able to do it on my own but now I see I can’t make it.
(Myślałem, że będę w stanie zrobić to sam, ale teraz widzę, że nie dam rady).

3. dać wiarę give credence (to something); believe
(wierzyć)
Do you give any credence to these rumors?
(Dajesz wiarę tym plotkom?)

4. dać plamę drop the ball
(ktoś nie zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami)
I know I dropped the ball by being late for the meeting.
(Wiem, że dałam plamę, spóźniając się na spotkanie).

5. dać nogę / drapaka run off
(uciekać)
Amy’s husband had run off and left her with two children to bring up.
(Mąż Amy uciekł i zostawił ją z dwójką dzieci do wychowania).

6. dać komuś fory give somebody a head start
(tworzyć uprzywilejowane warunki)
Government research subsidies gave US hi-tech firms a head start over competitors in the rest of the world.
(Rządowe dotacje na badania dały firmom hi-tech w Stanach Zjednoczonych fory / przewagę nad konkurencją w pozostałej części świata).

7. dać komuś wolną rękę give somebody free rein; give somebody a free hand
(stworzyć możliwość swobodnego działania, bez czyjejś ingerencji lub kontroli)
They’ve given me free rein with the budget, as long as I stay under $10,000.
(Dali mi wolną rękę z budżetem, o ile nie przekroczę 10 000 $).

8. dać komuś popalić give somebody a hard time
(być dla kogoś nieprzyjemnym i męczącym)
Their kids always give them a hard time when they take them shopping.
(Ich dzieci zawsze dają im popalić, kiedy zabierają je na zakupy).

9. dać komuś znać let somebody know
(poinformować kogoś)
Let me know what time you’re planning to arrive.
(Daj mi znać, o której godzinie planujesz przyjechać).

10. dać komuś spokój give somebody a break
(przestać kogoś krytykować, męczyć go lub złościć się na niego)
Give her a break – she was only five minutes late.
(Daj jej spokój – spóźniła się tylko pięć minut).

PODSUMOWANIE

ODTWÓRZ NAGRANIE

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

Doskonalisz słownictwo? Poznaj angielskie odpowiedniki polskich zwrotów z czasownikiem chcieć.