Poznaj angielskie odpowiedniki kilku polskich zwrotów z czasownikami WIDZIEĆ i ZOBACZYĆ, np. Kogo ja widzę! A widzisz! i inne. Angielski z LOIP.

Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikami WIDZIEĆ i ZOBACZYĆ

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim. Dzisiaj przyjrzymy się angielskim odpowiednikom niektórych wyrażeń i zwrotów z czasownikami WIDZIEĆ i ZOBACZYĆ. Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane kolokacje.

zwroty z WIDZIEĆ

1. Kogo ja widzę! Look who’s here!
(używane w sytuacji, gdy ktoś chce wyrazić zaskoczenie, zdziwienie lub radość z powodu ujrzenia lub spotkania jakiejś osoby)
Look who’s here! It’s Jill and Paul!
(Kogo ja widzę! To Jill i Paul!)

2. Już to widzę! (= Akurat!) Yeah, right. lub That’ll be the day!
(używane w sytuacji, gdy mówiący chce ironicznie powiedzieć, że powątpiewa w coś lub nie dowierza komuś lub czemuś)
‘Bill says he’s going to start going to the gym.’ ‘That’ll be the day!’
(Bill mówi, że zacznie chodzić na siłownię. – Już to widzę!)


3. Z tego co widzę, … – As I see it, … lub The way I see it, …
(używane do wyrażania czyjejś opinii odwołując się do tego, co ktoś powiedział)
As I see it, you don’t have any choice.
(Z tego co widzę, nie masz wyboru).


4 . Nie widzę przeszkód. I don’t see why not.
(„tak” w odpowiedzi na prośbę)
‘Can we go to the park?’ ‘I don’t see why not.’
(„Czy możemy iść do parku?” „Nie widzę przeszkód”.)


5. A widzisz! – There you go!
(wtrącenie używane, gdy udowadniamy komuś naszą słuszność, in. „a nie mówiłam”)
There you go – I knew you’d forget.
(A widzisz! – Wiedziałem, że zapomnisz.)


6. Jak widzisz, … As you can see, …
(używane, gdy ktoś chce coś potwierdzić lub zwrócić na coś uwagę)
As you can see, the house needs some work doing on it.
(Jak widzisz, dom wymaga trochę pracy).


7. Jak cię widzą, tak Cię piszą. Fine feathers make fine birds.
(dosł. Wspaniałe pióra tworzą wspaniałe ptaki)
(ludzie oceniają innych po wyglądzie )

zwroty z ZOBACZYĆ

1. Zobacz! Look!
(używane, gdy ktoś chce, żeby ktoś spojrzał na coś interesującego lub zaskakującego)
Look! There’s a fox!
(Zobacz! Lis!)


2. Sam zobacz! See for yourself!
(używane, gdy chcemy, aby ktoś sam sprawdził i się przekonał)
These chocolates are gorgeous. Try some and see for yourself .
(Te czekoladki są wspaniałe. Spróbuj i sam się przekonaj).


3. Zobaczymy, jak pójdzie. – We will see how it goes.
(używane, gdy chcemy poczekać z decyzją lub sprawdzić konsekwencję jakiegoś działania)
You may need extra help with this – we’ll see how it goes.
(Możesz potrzebować dodatkowej pomocy – zobaczymy, jak pójdzie).

PODSUMOWANIE

Sprawdź, czy poprawnie stosujesz angielskie odpowiedniki  tych 10 polskich fraz z czasownikami WIDZIEĆ i ZOBACZYĆ. EFL Angielski z LOIP.

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

Doskonalisz słownictwo? Poznaj angielskie odpowiedniki polskich zwrotów z czasownikiem DAĆ.