Angielskie odpowiedniki polskich zwrotów z DAĆ

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem DAĆ„, w którym znajdziemy zestawienie 10 powszechnie stosowanych fraz, np. dać nogę, dać plamę, czy dać radę.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich wyrażeń w języku angielskim.  Sprawdź, czy poprawnie stosujesz omawiane kolokacje. Załączona karta z ćwiczeniami pomoże nam przećwiczyć i utrwalić nowo poznane słownictwo.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować * (wypełniać).

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Angielskie tłumaczenia polskich zwrotów z czasownikiem DAĆ”, w którym znajdziemy zestawienie 10 powszechnie stosowanych fraz.

Karta pracy składa się:
–  5 ćwiczeń: 4 automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz  1 komunikacyjne.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– utrwalenie 10 zwrotów;
– ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne (dopasowanie oraz zastosowanie odpowiedniego zwrotu w kontekście).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (tłumaczenie fragmentów zdań oraz użycie omawianych zwrotów w zdaniach własnego pomysłu).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA:
– zastosowanie nowych zwrotów i wyrażeń w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej.

Poziom: B2 / C1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.