Służbowa rozmowa telefoniczna – lista 48 zwrotów

Oto krótki przewodnik zawierający zwroty, po które sięgamy w trakcie służbowej rozmowy telefonicznej. Mamy tutaj formy oficjalne, właściwe i stosowne w etykiecie biznesu. Zwróćmy uwagę na różnice miedzy zwrotami angielskimi a ich polskimi odpowiednikami. Pozwoliłam sobie na wolne tłumaczenie niektórych wyrażeń .

Pobierz karty z ćwiczeniami
dostępne w strefie SUBSKRYBENTA

FREE

PRZEDSTAWIAMY SIĘ (ODBIERAJĄC ROZMOWĘ PRZYCHODZĄCĄ)

Hello / Good morning. [nazwa firmy], (this is) [Twoje imię i nazwisko] speaking. How may I help you?
Hello. Sun Solutions, (this is) Susan Jones speaking. How may I help you?
Dzień dobry. Firma Sun Solutions. Susan Jones. W czym mogę pomóc?

PRZEDSTAWIAMY SIĘ (TELEFONUJĄC)

Hello [imię Twojego rozmówcy]. This is [Twoje imię i nazwisko] from [nazwa firmy].
Hello Susan. This is Steven Smith from Sky Group.
Dzień dobry. Mówi Steven Smith z firmy Sky Group.

Hello [imię rozmówcy]. It’s [imię] from [nazwa firmy]. – forma mniej oficjalna
Hello Susan. It is Steven Smith from Sky Group.
Dzień dobry. Mówi Steven Smith z firmy Sky Group.

Zauważmy, że kiedy się przedstawiamy, stosujemy zwroty This is lub It is (I am).

SPRAWDZAMY, CZY NASZ ROZMÓWCA MOŻE ROZMAWIAĆ

Do you have a moment?
Czy nie przeszkadzam? (w wolnym tłumaczeniu)

INFORMUJEMY, ŻE NIE MOŻEMY W TEJ CHWILI ROZMAWIAĆ

I’m afraid I’m in / at a meeting at the moment.
Przepraszam, ale właśnie jestem na spotkaniu.

I’m not at my desk, I’m afraid.
▹ Niestety nie jestem teraz przy swoim biurku.

I’m sorry but I’m driving.
Przepraszam, ale prowadzę.

I’m sorry but I’m really busy at the moment.
Przepraszam, w tej chwili jestem bardzo zajęty.

PROPONUJEMY INNY TERMIN ROZMOWY

Can I call you back in [15 minutes / half an hour / an hour etc.]?
Czy mogę do Ciebie oddzwonić za [15 minut / pół godziny / godzinę itp.]?

Can I call you back when I get back to the office?
Czy mogę oddzwonić, kiedy wrócę do biura?

I will get back to you as soon as I can.
Odezwę się do Pana, jak tylko będę mógł.

INFORMUJEMY O PROBLEMACH Z POŁĄCZENIEM

You’re breaking up.
Coś przerywa.

My battery is low. I’m afraid we may get cut off.
Mam słabą baterię. Obawiam się, że może nas rozłączyć.

I can’t hear you well.
Słabo Pana słyszę (dos. Nie słyszę Pana dobrze).

Could you speak louder, please?
Mógłby Pan mówić głośniej?

Could you repeat that, please?
Mógłby Pan powtórzyć?

What was your question?
Jakie było pytanie?

PRZECHODZIMY DO SEDNA SPRAWY

I’m calling about tomorrow’s meeting / the order etc.
Dzwonie w sprawie jutrzejszego spotkania / zamówienia itp.

I’m calling to ask / discuss / check / confirm etc.
Dzwonię, aby zapytać / omówić / sprawdzić / potwierdzić itp.

I wanted to ask / discuss / check / confirm etc.
Chciałem zapytać / omówić / sprawdzić / potwierdzić itp.

I was wondering if we could meet / reschedule our appointment etc.
Zastanawiałem się, czy moglibyśmy się spotkać / przełożyć spotkanie itp.

PROSIMY O ROZMOWĘ Z INNĄ OSOBĄ

Could I speak to [imię i nazwisko] please?
Czy mógłbym rozmawiać z [imię i nazwisko]?
Yes, speaking.
Przy telefonie.

Is [imię i nazwisko] available?
Czy Pan / Pani [imię i nazwisko] jest dostępny / -a?

Could you put me through to the accounts department / sales department, please?
Czy mógłby Pan połączyć mnie z księgowością / z działem sprzedaży?

PROSIMY O POZOSTANIE NA LINII

Please hold on a moment. (Am. E.) I will check if [he is in the office].
▹ Proszę chwilę poczekać. Sprawdzę, czy jest w biurze.

Please hang on a moment. (Br. E.)
Proszę chwilę poczekać.

Hold the line, please.
Proszę pozostać na linii.

WRACAMY DO PRZERWANEJ ROZMOWY

Thank you for holding. I have [imię] right here. I’ll pass [him / her] to you.
Dziękuję, że Pan / Pani poczekał/a. [Imię] już tu jest. Przekazuję [mu / jej] telefon/słuchawkę.

Sorry to keep you waiting.
Przepraszam, że musiał Pan czekać.

ODBIERAMY TELEFON & WIADOMOŚĆ KIEROWANĄ DO INNEJ OSOBY

I’m afraid [imię] is out of the office today.
Obawiam się, że [imię] jest dziś poza biurem.

I’m afraid [imię] isn’t in at the moment.
Obawiam się, że [imię] nie ma go w tej chwili.

I’m sorry but [imię] is on sick leave.
Przykro mi, ale [imię] jest na zwolnieniu lekarskim.

I will tell [imię] you called.
Powiem [imię], że Pan dzwonił / Pani dzwoniła.

I’ll make sure [imię] will get your message.
Upewnię się, że [imię] dostanie Pana / Pani wiadomość.

Can I take a message?
Czy mogę odebrać wiadomość?

Would you like to leave a message?
Czy chce Pan zostawić wiadomość?

May I ask who’s calling?
Mogę zapytać, kto dzwoni?

Shall I tell [name] to call you back?
Czy mam przekazać [imię], aby do Pana / Pani oddzwonił?

ZOSTAWIAMY WIADOMOŚĆ DLA INNEJ OSOBY

I’d like to leave a message.
Chciałbym zostawić wiadomość.

Could I leave a message?
Czy mogę zostawić wiadomość?

Would you be so kind and ask him / her to call me back?
Czy byłby Pan tak uprzejmy i poprosił go / ją, aby do mnie oddzwonił -a?

Could you tell [imię] that [Twoje imię i nazwisko] called and ask him / her to call me back. My phone number is [numer].
Czy mógłby Pan przekazać [imię], że dzwonił/a [Twoje imię i nazwisko] i poprosić go / ją o oddzwonienie. Mój numer telefonu to [numer].

ZAKOŃCZENIE ROZMOWY

Thank you for calling.
Dziękuję za telefon.

Thank you for the call.
Dziękuję za telefon.

Thank you for your time.
Dziękuję za poświęcony czas.

Speak to you later / soon / tomorrow / next week.
Do usłyszenia później / wkrótce / jutro / w przyszłym tygodniu.

Goodbye / Bye / Bye for now.
Do usłyszenia.

Sprawdź, jakie bezpłatne materiały dydaktyczne skrywa zakładka FREE