Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką. Tym razem przypomnimy sobie podział rzeczowników na policzalne (countable) i niepoliczalne (uncountable). Pełna lekcja dostępna na www.loip.pl Zapraszam.

Zabawna historyjka 14

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką. Tym razem przypomnimy sobie podział rzeczowników na policzalne (countable) i niepoliczalne (uncountable).

SŁOWNICTWO

GUY – facet, gość
GET BORED – znudzić się
ALONE – sam
AFTER – po
A FEW – kilka
BEER – piwo
TRY one’s LUCK (with sb) – próbować swojego szczęścia (z kimś)
GIRL – dziewczyna
SIT – siedzieć
NEXT TO – obok, przy
DO YOU MIND IF …? – Czy nie masz nic przeciwko, jeśli …?
ASK – pytać
PERSONAL – osobisty
QUESTION – pytanie
SAY – powiedzieć
HER – jej
REPLY – odpowiedzieć
BUT – ale
GO AHEAD – śmiało (zachęcając kogoś)
SINCE – skoro
SURE – pewny
BE GOING TO (do sth) – zamierzać coś zrobić
ANYWAY – tak czy tak
TELL + sb – powiedzieć komuś
HOW MANY – ile (używane z rzeczownikami policzalnymi)
SLEPT – forma przeszła czasownika SLEEP – spać
BUSINESS – sprawa; biznes
SNAP – warknąć, powiedzieć coś ostro
SURPRISE – niespodzianka
WHISPER – szeptać
EAR – ucho
HOW MUCH – ile (używane z rzeczownikami niepoliczalnymi)

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE

GRAMATYKA

Umiejętność rozróżnienia rzeczownika policzalnego od niepoliczalnego jest kluczowa, aby poprawnie stosować liczebniki, takie jak np. dużo, wiele, kilka, trochę itp.
Polegając na swojej intuicji wszyscy odróżnimy rzeczowniki policzalne od tych, których policzyć się nie da. Wiemy, że rzeczowniki niepoliczalne to takie, które zasadniczo nie mają liczby mnogiej (piasek, 2 piaski, 3 piaski), a policzalne to te, które liczbę mnogą mają (samochód, 2 samochody).
Często angielskie odpowiedniki polskich rzeczowników policzalnych są policzalne, a niepoliczalnych niepoliczalne.
Problem sprawiają te rzeczowniki, które w języku polskim są policzalne, a w angielskim już nie.

Oto kilka przykładów rzeczowników, które
w angielskim są niepoliczalne:
advice (advices) – rada
furniture (furnitures) – meble
hair (hairs) – włosy
information (informations) – informacja
luggage (luggages) – bagaż
money (moneys) – pieniądze
news is (news are) – wiadomość
progress (progresses) – postęp

W dzisiejszym tekście znajdziemy dwa odpowiedniki polskiego ile?:
how many? oraz how much?

Sprawdź, czy poprawnie je używasz.

HOW MANY + liczba mnoga rzeczownika policzalnego
(np. How many children? How many cars?)

HOW MUCH + rzeczownik niepoliczalny
(np. How much money? How much petrol?)

STREFA PREMIUM

W strefie Premium znajdziemy artykuły wzbogacone o karty pracy, dzięki którym przećwiczymy i utrwalimy wiadomości omawiane we wpisie.

Przykładowe karty Premium

Minilekcja “Zabawna historyjka 84”, w której znajdziemy sposoby określania ilości różnych substancji, których zasadniczo nie policzymy, wzbogacona została kartą pracy Premium, dzięki której możemy przećwiczyć i utrwalić znajomość tego zagadnienia gramatycznego.

Podoba Ci się taka forma nauki na wesoło? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.