Zabawna historyjka 41

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem powtórzymy sobie konstrukcję to be to, będąca odpowiednikiem polskiego zwrotu mieć coś zrobić.

SŁOWNICTWO

CRUSTY – zrzędliwy
NAVY – flota, marynarka
MASTER CHIEF – starszy bosman sztabowy
NOTICE – zauważyć
FACE – twarz
BARK AT somebody – szczekać, tutaj: krzyknąć
GET OVER HERE! – Chodź tu!
NAME – tutaj: imię i nazwisko (What is your name?Jak się nazywasz? lub Jak masz na imię?)
SAILOR – marynarz
SEAMAN – żeglarz
REPLY – odpowiedzieć
LOOK! – Posłuchaj!
TEACH – uczyć, nauczać
BOOT CAMP – obóz dla rekrutów
THESE DAYS – obecnie, w dzisiejszych czasach
CALL – nazywać
FIRST NAME – imię
SCOWL – patrzeć gniewnie
BREED – powodować, zrodzić
FAMILIARITY – poufałość
LEAD – prowadzić
BREAKDOWN – rozpad, załamanie
REFER TO somebody – odnosić się do kogoś
LAST NAME (Am.E.) – nazwisko
WHATEVER – cokolwiek, obojętnie
YOU ARE TO do something – ty masz (zrobić)
AS – per (zwracać się do kogoś tak, jak przywołuje nadawca)
MAKE oneself CLEAR – wyrażać się jasno
AYE, AYE!- Tak jest! (w żeglarstwie)
GET something STRAIGHT – wyjaśnić sobie coś
SIGH – westchnąć
DARLING – kochanie
HERE’S … – Oto …
WANT – chcieć

WYMOWA

 ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 1m 4s)

GRAMATYKA

Oto fragment dzisiejszej anegdotki:
And you are to refer to me as 'Chief’.
(A ty masz się do mnie zwracać per „Szef”).

Konstrukcja to be to to odpowiednik polskiego zwrotu mieć coś zrobić.

ZASTOSOWANIE 1
Zarówno w polskim, jak i w angielskim stosujemy tę konstrukcję w poleceniach, kiedy mówimy, że ktoś jest zobowiązanym do czegoś, np.:
You are to wait here.
(Masz tutaj poczekać).

ZASTOSOWANIE 2
Zarówno w polskim, jak i w angielskim konstrukcja ta wyraża przyszłość w czasie przeszłym (tutaj stosujemy past simple), np.:
The future was to show that I was wrong.
(Przyszłość miała pokazać, że się myliłem).

ZASTOSOWANIE 3
Zarówno w polskim, jak i w angielskim stosujemy tę konstrukcję mówiąc o planach, ustaleniach czy zamiarach, np.:
He is to get a 10 per cent rise next month.
(W przyszłym miesiącu ma otrzymać dziesięcioprocentową podwyżkę).

ZERWIJ Z BŁĘDAMI

Wiele błędów popełniamy szczególnie wtedy, kiedy stosujemy polskie elementy językowe w produkcji języka angielskiego. Oto zwroty, które po polsku mają czasownik mieć, a po angielsku be, czyli być.

Dla osób dbających o poprawność językową przygotowałam cykl minikursów „Zerwij z błędami”. Sprawdź, jakie błędy najczęściej spotykam w swojej pracy i upewnij się, że mówisz poprawnie.

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.