Zabawna historyjka 42

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem powtórzymy sobie konstrukcję had better, będąca odpowiednikiem polskiego zwrotu lepiej.

SŁOWNICTWO

GAS – gaz
SERVICEMEN – serwisanci (SERVICEMAN – serwisant)
OUT – na zewnątrz
CHECK – sprawdzać
METER – licznik
SUBURBAN – podmiejski
NEIGHBORHOOD – dzielnica, sąsiedztwo
PARK – parkować
TRUCK (Am.E.) – ciężarówka (Br.E. – LORRY)
AT THE END OF sth – na końcu czegoś
ALLEY – alejka ( wymowa /ˈæli/)
WORK – pracować
THE OTHER END – przeciwny koniec
LAST – ostatni
WATCH – obserwować, przyglądać się
KITCHEN WINDOW – okno kuchenne
AS – kiedy
HER – jej
FINISH – skończyć
CHALLENGE – rzucać wezwanie
THE OTHER ONE – drugi
FOOT RACE – wyścig
BACK TO – z powrotem do
CAME – forma przeszła czasownika COME – przyjść, zbliżać się
RUN – biec
REALIZE – uświadomić sobie
HUFF AND PUFF – dyszeć i sapać
RIGHT BEHIND – tuż za
ASK – pytać
WHAT IS WRONG? – Co się stało?
GASP FOR BREATH – łapać oddech
REPLY – odpowiadać
SEE SB DOING sth – zobaczyć kogoś, jak coś robi
THAT FAST – tak szybko
FIGURE – myśleć, uważać, domyślać się
BETTER – lepiej

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 1 m 11 s)

GRAMATYKA

Spójrzmy na fragment dzisiejszej anegdotki: 
I’d better run too.
(Lepiej też pobiegnę)
.

ZASTOSOWANIE

Polskim odpowiednikiem struktury had better jest zwrot lepiej lub lepiej, żebyś (ty), niech (on, ona) lepiej itp. Nadawca podaje, często dosadnie, najlepszy według niego sposób działania w danej sytuacji. Nie zrobienie tego, co jest sugerowane, może przynieść negatywne skutki. W mowie najczęściej usłyszymy skróconą formę, tj. ’d better. W mowie potocznej zamiast ’d better spotkamy ’d best.

BUDOWA

„Lepiej …”

osoba + HAD BETTER + podstawowa forma czasownika
I had better run.
(Lepiej pobiegnę).
She had better call him.
(Niech lepiej do niego zadzwoni).

„Lepiej nie …”

osoba + HAD BETTER + NOT + podstawowa forma czasownika
I had better not run.
(Lepiej, abym nie biegła).
She had better not call him.
(Niech ona lepiej do niego nie dzwoni).

Lepiej …?

HAD + osoba + BETTER + podstawowa forma czasownika … ?
Had
she better call him? What do you think?
(Lepiej, żeby do niego zadzwoniła? Jak myślisz?)

Pamiętajmy, że zwrot had better ma mocną wymowę. Jeśli zalecenie nie jest konkretne (dosadne), powinniśmy zastosować formę o delikatniejszej wymowie, np. should (She should call him) lub can (She can call him).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartów? Sprawdź inne wpisy z cyklu pół żartem, pół serio.