Idiomy ze słowem ogień

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Angielskie tłumaczenia 10 polskich idiomów z rzeczownikami ogień„.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Niniejsza minilekcja przedstawia angielskie odpowiedniki 1o polskich idiomów ze słowem ogień, np. nie ma dymu bez ognia lub igrać z ogniem. Ponadto przedstawia 2 angielskie idiomy ze słowem fire, których znaczenie jest dość zaskakujące. Jeden z nich to odpowiednik polskiego wyrażenia “z deszczu pod rynnę”.

Ta karta pracy pomoże Ci utrwalić 12 związków frazeologicznych.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Angielskie tłumaczenia 10 polskich idiomów z rzeczownikami ogień„.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– lista 10 związków frazeologicznych ze słowem ogień i ich angielskie odpowiedniki oraz 2 angielskie idiomy z fire
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– 12 angielskich idiomów,
– dwa ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne  (uzupełnianie luk oraz tłumaczenie),
– ćwiczenie komunikacyjne (tworzenie zdań własnego pomysłu)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (tłumaczenie polskiego fragmentu podanego w nawiasie na język angielski).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie nowych zwrotów i wyrażeń w samodzielnej wypowiedzi jednozdaniowej.

Poziom: B2 / C1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.