Idiomy z czarnym kolorem (black)

Tematyka

Poziom

,

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu pt. „Angielskie odpowiedniki 11 polskich wyrażeń z kolorem CZARNY„, który przedstawia 11 angielskich odpowiedników polskich idiomów z przymiotnikiem „czarny” oraz 3 z „black”.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich zwrotów w języku angielskim. Dzisiaj możesz sprawdzić, czy poprawnie stosujesz te 14 idiomów.

Wykonując zadania z oferowanej tu karty pracy utrwalisz te powszechnie używane wyrażenia, m.in. in black and white, save for a rainy day oraz It’s all Greek to me.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Angielskie odpowiedniki 11 polskich wyrażeń z kolorem CZARNY„, który przedstawia 11 angielskich odpowiedników polskich idiomów z przymiotnikiem „czarny” oraz 3 z „black”.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– lista 11 związków frazeologicznych ze słowem czarny i ich angielskie odpowiedniki oraz 3 angielskie idiomy ze słowem black.
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– utrwalenie 14 angielskich wyrażeń,
– ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne  (tłumaczenia),
– ćwiczenia komunikacyjne (układanie zdań oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zawierające nowo poznane idiomy)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (układanie zdań z wykorzystaniem nowej leksyki).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie nowych zwrotów i wyrażeń w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej.

Poziom: B2 / C1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.