Zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego – future clauses

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu „Zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego (future time clauses)„.

Czasami popełniamy błędy próbując stosować dosłowne tłumaczenia polskich struktur w języku angielskim. W odróżnieniu od zdań w języku polskim, angielskie zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego mają czas teraźniejszy. Niniejsza minilekcja pomoże Ci przećwiczyć tę różnicę.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta z ćwiczeniami odnosi się do wpisu „Zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego (future time clauses)„.

Karta pracy składa się z dwóch stron:

strona 1:
– prezentacja zagadnienia (future time clauses)
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) i komunikacyjne
strona 2:
– klucz do ćwiczeń

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– ćwiczenie utrwalające (transformacja czasownika)
– ćwiczenie komunikacyjne (konstruowanie pytań własnego pomysłu)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– lista spójników wprowadzających zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego,
– rozumienie tekstu czytanego i utrwalenie nowych słów,
– poszerzanie słownictwa (tworzenie pytań otwartych)

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– zastosowanie omawianej struktury w interakcji w parach

Poziom: A2

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.