Zabawna historyjka 94

“Pół żartem pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja na wesoło, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przyjrzymy się czasowi present simple i szczegółowo omówimy jego zastosowanie.

SŁOWNICTWO

TAKE A LONG TIME – zajmować dużo czasu
THOROUGH – dokładny
LAZY – leniwy
BUSY – zapracowany
PLEASE – zadowolić (kogoś)
APPLE POLISH – podlizywać się
COOPERATE – współpracować
MISTAKE – błąd
HUMAN – człowiek
DO GOOD – spisać się, dobrze sobie radzić
DO WRONG – zrobić coś nie tak
REMEMBER – pamiętać
FORGET – zapomnieć

WYMOWA

ODTWÓRZ NAGRANIE (czas: 24 s)

GRAMATYKA

Czas present simple zwany teraźniejszym odnosi się do zdarzeń zachodzących w chwili obecnej, jak również wskazuje zdarzenia przyszłe.

PRESENT SIMPLE WSKAZUJE TERAŹNIEJSZOŚĆ

Na początku porównajmy dwa przykłady zdań w języku polskim, w których mamy formy czasu teraźniejszego:

1) On chodzi na siłownię.
2) On idzie na siłownię.

Zastanówmy się, które zdanie wyrazimy za pomocą czasu present simple.

He goes to the gym. czyli On chodzi na siłownię.

Czas present simple zastosujemy mówiąc o czynności powtarzającej się, mającej charakter wielokrotny lub stały.

BUDOWA ZDAŃ ZALEŻY OD OSOBY

I, you, we, they
————–
You go to the gym.
You don’t go to the gym.
Do you go to the gym?

he, she, it
————–
He goes to the gym.
He doesn’t go* to the gym
Does he go
* to the gym?

* Tutaj już wracamy do formy podstawowej czasownika, czyli go.

ZASTOSOWANIE – teraźniejszość
I. instrukcje, przepisy, narracja oraz „szybkie” relacje sportowe

Bridget decides to take control of her life, starting by keeping a diary.
(Bridget postanawia przejąć kontrolę nad swoim życiem, zaczynając od prowadzenia dziennika).
Błaszczykowski passes to Lewandowski, Lewandowski drives past Sneijder and shoots.
(Błaszczykowski podaje Lewandowskiemu, Lewandowski omija Sneijdera i strzela).


II. oficjalna korespondencja

I look forward to hearing from you.
(Czekam na informację od Państwa).


III. wyrażenia zmysłowe (US) oraz czasowniki stanu (state verbs)

Where are you? I don’t see you. (US)
Where are you? I can’t see you. (UK)
(Gdzie jesteś? Nie widzę cię.)

He thinks a lot about the future.
(Dużo myśli o przyszłości).


IV. czasowniki typu „mówiąc robię / robię mówiąc” (performative verbs)

I promise – Obiecuję
I swear – Przyrzekam
I agree / I disagree. – Zgadzam się / Nie zgadzam się.
I deny – Zaprzeczam
I pronounce you man and wife. – Ogłaszam was mężem i żoną.
I name (sb / sth) – Mianuję / Nazywam (kogoś / coś)
I declare – Oświadczam
I sentence you to … – Skazuję cię na…
I quit. / I resign. – Odchodzę. /Rezygnuję.


V. w następujących zwrotach

I hear … – Słyszałem (w języku polskim tutaj czas przeszły)
I see (that) … – Widzę, że …
It says … – Tu jest napisane …
Here comes … – Oto nadchodzi …
There goes … – Oto odjeżdża, ucieka …

PRESENT SIMPLE WSKAZUJE PRZYSZŁOŚĆ

Nieraz czas zwany teraźniejszym wskazuje zdarzenia przyszłe i tak też jest w przypadku czasu present simple.

ZASTOSOWANIE – przyszłość
I. rozkłady jazdy, plany zajęć itp.

I have my driving test next week.
(Mam egzamin na prawo jazdy w przyszłym tygodniu)

II. zwrot: Why don’t you …?

Why don’t you come out with us tonight?
(Dlaczego nie wyjdziesz z nami dzisiaj wieczorem?)

Podoba Ci się taka forma nauki na wesoło? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.

Minilekcja „Zabawna historyjka 79” przedstawia zestawienie spójników (np. when, as soon as, until) wprowadzających zdania podrzędne czasu przyszłego (future time clauses), w których mamy formy czasu teraźniejszego. Artykuł wzbogacony został kartą pracy Premium, dzięki której możemy przećwiczyć i utrwalić znajomość omawianych tu konstrukcji.

KUP WIĘCEJ i ZAPŁAĆ MNIEJ
3 zł za kartę przy zakupie 6-10 sztuk,
2 zł za kartę przy zakupie 11 i więcej sztuk

Przechodzę do sklepu