Zabawna historyjka 79 (zdania podrzędne czasu przyszłego)

Tematyka

Poziom

Oferowana tu karta pracy odnosi się do artykułu  „Zabawna historyjka 79„, w którym omówione zostały zdania okolicznikowe czasu przyszłego (future time clauses).

W odróżnieniu od zdań w języku polskim, angielskie zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego mają czas teraźniejszy. Sprawdź, czy poprawnie budujesz zdania czasowe dotyczące przyszłości, tj. future time clauses.

Ta krótka minilekcja przedstawia budowę zdania podrzędnego okolicznikowego czasu przyszłego oraz  kilka spójników wprowadzających ten typ zdań. Natomiast załączone ćwiczenia pomogą przećwiczyć i utrwalić jedną z istotniejszych różnic między językiem polskim a angielskim.

„Pół żartem, pół serio”– nauka słownictwa, gramatyki i umiejętności mówienia z wykorzystaniem autentycznych materiałów.

Opis

W strefie PREMIUM znajdziemy karty pracy (w formacie pdf) do artykułów z każdej kategorii (Gramatyka, Słownictwo, Wymowa oraz “Pół żartem, pół serio”). Wszystkie odpłatne karty z ćwiczeniami możemy edytować *.

Rozwiązanie idealne dla ucznia, jak i nauczyciela.

Podczas współpracy online uczeń może uzupełniać ćwiczenia udostępniając swój ekran. Natomiast nie chcąc tracić czasu na uzupełnianie całej karty w czasie lekcji, uczeń może wykonać ćwiczenia i przesłać plik z odpowiedziami jako zadanie domowe.

Oferowana tu karta pracy odnosi się do wpisu „Zabawna historyjka 79„, w którym omówione zostały zdania okolicznikowe czasu przyszłego (future time clauses).

Karta pracy składa się z trzech części:
– prezentacja struktury (future time clauses – zdania podrzędne okolicznikowe czasu przyszłego) oraz wyjaśnienie znaczeń niektórych słów,
– ćwiczenia automatyzujące (utrwalające i powtórzeniowe) oraz komunikacyjne,
– klucz do ćwiczeń.

W zestawie 2 pliki PDF:

  • zestaw dla ucznia (bez klucza)
  • zestaw dla nauczyciela (z kluczem)

ROZWIJANIE SŁOWNICTWA:
– prezentacja słownictwa w autentycznym kontekście (joke),
– wyjaśnianie znaczeń (słowniczek z ekwiwalentami w języku polskim),
– ćwiczenie leksykalno-frazeologiczne (uzupełnianie luk wyrazami z ramki),
– ćwiczenie komunikacyjne (powtórzenie / odtworzenie anegdotki).

ROZWIJANIE GRAMATYKI:
– prezentacja zagadnienia w kontekście,
– omówienie struktur (konstrukacja zdania podrzędnego czasu przyszłego oraz spójniki wprowadzające ten typ zdań),
– dwa ćwiczenia utrwalające (podać znaczenie oraz rolę czasownika have; uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika have).

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MÓWIENIA
– połączenie mówienia z czytaniem,
– zastosowanie nowych form językowych w samodzielnej wypowiedzi wielozdaniowej z naciskiem na poprawność (użycie czasownika have w czasie ciągłym).

Poziom: B1

*  Adobe Acrobat Reader (bezpłatna aplikacja) umożliwia edycję (uzupełnianie i zapisywanie) plików pdf.