Zabawna historyjka 123

“Pół żartem, pół serio” to cykl wpisów poświęcony nauce angielskiego z wykorzystaniem dowcipów (jokes).

Dzisiaj kolejna minilekcja z anegdotką, dzięki której możemy nie tylko utrwalić znajomość struktur i słownictwa, ale także poznać nowe słowa, konstrukcje czy formy. Tym razem przypomnimy sobie przymiotniki another other.

SŁOWNICTWO

STAY OUT LATE – późno wracać (dosł. siedzieć do późna poza domem)
SUSPICIOUS – podejrzliwy
RUN AROUND WITH somebody (US) – zadawać/spotykać się z kimś (UK – run about with somebody)
ADMIT – przyznawać
DEMAND – żądać, domagać się
SHOOT BACK – wypalić / powiedzieć coś śmiało
YOU’RE IT! – Ty nią jesteś.
BE FAST ASLEEP – spać głębokim snem
BE AWOKEN – zostać obudzonym
POKE – wpychać, wkładać
CHEST – klatka piersiowa
COUNT – liczyć
RIB – żebro

WYMOWA

Odtwórz nagranie (czas: 21s)

GRAMATYKA

Dzisiaj chciałabym przypomnieć konstrukcje, w których stosujemy przymiotniki another & other.

Spójrzmy na zdanie z tekstu: 
You’re running around with another woman.
(Spotykasz się z inną kobietą).


ANOTHER + singular
(kolejny lub inny)

ANOTHER + rzeczownik w l. pojedynczej

You’re going to have another sister.
(Będziesz miała kolejną siostrę).

Let’s do it another time.
(Zróbmy to innym razem).

OTHER + plural
(inne)

OTHER + rzeczownik  w l. mnogiej

I have other problems.
(Mam inne problemy).

OTHER + uncountable
(inny)

OTHER + rzeczownik niepoliczalny
Other travel information can be obtained by calling the freephone number.
(Inne informacje dotyczące podróży można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu).

THE OTHER + singular
(drugi)

THE / MY OTHER + rzeczownik w l. pojedynczej
Where is my other shoe?
(Gdzie jest mój drugi but?)

ANOTHER & OTHER
z liczebnikiem

ANOTHER + liczebnik+ rzeczownik w liczbie mnogiej
I’m going to have another 2 sisters.
(Będę miał kolejne 2 siostry). Bliźniaczki ;)


liczebnik + OTHER + rzeczownik w l. mnogiej
There are 2 other problems.
(Są dwa inne problemy).

Podoba Ci się taka forma nauki z zastosowaniem żartu? Sprawdź inne wpisy z cyklu „Pół żartem, pół serio”.